خانه / اخبار / عکس: نشست دبیران هم اندیشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها(مشهد مقدس، ۲۶ تا ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۱)

عکس: نشست دبیران هم اندیشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها(مشهد مقدس، ۲۶ تا ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۱)

این مطالب را نیز ببینید!

مجموعه یادداشت های روزانه مرداد ماه ۱۴۰۱

مجموعه یادداشت های روزانه مرداد ماه ۱۴۰۱ برای مشاهده تصاویر و ویدئوهای مربوط به هر ...