خانه / اخبار / مدیر سایت / تحول از کجا آغاز می شود؟

تحول از کجا آغاز می شود؟

یادداشت های روزانه(۲)

تحول از کجا آغاز می شود؟

چه سکوتی دنیا را فرا می گرفت؛ اگر هر کس به اندازه عملش سخن می گفت. جمله ی بسیار نغز و پرمغزی است و ریشه در معارف و تعالیم دینی دارد.
بسم اللَّه
شروع کنیم از خود، با مطالعه، با تحلیل محیط، شناخت قوتها و ضعفها در درون و بررسی فرصتها و تهدیدهای بیرونی، اگر محدوده فعالیت را بشناسیم، درست کار کنیم و کار درست انجام دهیم. کارآیی و اثربخشی توامان، بهره وری ایجاد خواهد کرد.
فرصتها محدود است، منابع کمیاب هستند. می شود و ما می توانیم، بله، ولی همیشه شرایط مهیا نیست. اگر الان موقعیتش فراهم شده، تاخیر جایز نیست، فورا باید دست به کار شد، باید باتفکر، خلاقیت، ابتکار عمل و کارتیمی و گروهی، کار متفاوتی شکل گیرد.
برای تحول در کشور، باید تحول را از خود، از کار خوب و از اصلاح خود و پرورش فکر و طرح نو آغاز کنیم. تحول نیازمند مشارکت همگانی برای نیل به اهداف یک برنامه جامع و مشترک است.
در بعد سازمانی، ساختارهای پاسخگو باید تقویت گردند و ساختارهای لازم ایجاد شوند. ساختارهای مناسب در پیشرفت، نقش ارزنده ای دارند. در اینگونه ساختارها، یکایک فرایندها و رویه ها تصحیح می شوند. نیروی انسانی شایسته نیز پیشران این تحول می گردد.
با این سه بعد یعنی ساختارها، فرایندها و نیروی انسانی مناسب، مسیر رشد و تکامل هموار می شود.
تحول به سه ضلع مهم آموزش، یادگیری از پژوهشها در تصمیم گیریها و مدیریت جامع کیفیت نیاز دارد.
در بستر وجود سیستمهای شفاف و هوشمند، عدم تعارض منافع و مبارزه ریشه ای با فساد و با این ابعاد و اضلاع، تحول در صحنه ی کارکرد و عملکرد، تجلی و تاثیرات خود را در بهبود امور مردم و کشور نشان می دهد.
اگر تدبیر و تدبر به خرج دهیم و نظم و انضباط سیستماتیک برقرار شود، راه تحول، طی شده و امید و اعتماد به مردم بازخواهد گشت.
برادر و خواهر گرامی؛ تحول را از خویش آغاز کنیم.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرح نو دراندازیم.
#تحول
#فکر
#ساختار
#فرآیند
#نیروی_انسانی
#آموزش
#پژوهش
#مدیریت_جامع_کیفیت
#طرحی_نو
#دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده
صبح روز دوشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

@dr.khalil.amz

@hcsm.ir

این مطالب را نیز ببینید!

نقشه راه برای مدیریت اپیدمی کووید در جمهوری اسلامی ایران

نقشه راه برای مدیریت اپیدمی کووید در جمهوری اسلامی ایران حمید سوری* اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم ...