خانه / اخبار / مدیر سایت / حکمرانی خوب

حکمرانی خوب

یادداشت های روزانه(۳)

حکمرانی خوب

توفیقی بود حضور در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی که گروهی از عزیزان زیر نظر دانشگاه دفاع ملی به فعالیتهای راهبردی آموزشی و پژوهشی می پردازند.
صحبتهایم با جمله ای زیبا از شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی(ره) آغاز شد.
“دانشجو موذن جامعه است، موذن خواب بماند، نماز امت قضا می شود.”
سه ساعت سخنرانی در باره ی عوامل کاهنده باروری در کشور، محور اساسی این برنامه بود که تمام آن برای هر گونه بهره برداری دیگر نیز ثبت گردید.
در ضمن موضوع انسانسازی و ضرورت تولدهای سالم و خانواده های شاداب و اثربخش را مورد توجه قرار داده و به این نکته اشاره کردم که دشمن برای از بین بردن زمینه های ایجاد تمدن ایرانی و اسلامی، مادر، معلم و الگوها را هدف قرار داده و به دنبال بی ارزش نمودن نقش محوری هر یک از آنها در جامعه هست.
این سه عنصر در ساخت بنای اجتماع و پرورش استعدادهای نهفته در آن بسیار حائز اهمیت می باشند.
در خاتمه به دوقطبی سازیهای کاذب در جامعه از سوی بعضی جریانها پرداخته شد و اینکه؛ آنها سد راه رفع اشکالات، اصلاح آنها و ارتقای برنامه ها هستند، تا مشکلات به تدریج روی هم انباشته شده و جو بی انگیزگی، یاس، ناکارآمدی و ناامیدی در بین ملت رواج یابد. بنابر این هر جا حرکت پایه ای و درستی سازماندهی می شود، آنها تلاش می کنند با هیاهو و جنجال آن حرکت را معطل و ابتر بگذارند.
اصول حکمرانی در اداره ی نظامها و سیستمها تاثیر بسزایی دارد، بطوریکه باید گفت: در یک کشور با حکمرانی خوب(Good Government)، حتی با امکانات نه چندان زیاد، با توجه بیشتر به مدیریت، اقتصاد، عدالت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، حقوق اجتماعی و مشارکت دادن مردم در امور، همه چیز در مسیر خیر و خوبی هدایت می شود و برعکس آن؛ در اثر حکمرانی بد، با وجود همه امکانات و تلاشها، به جهت ضعف و کاستی در مولفه هایی که نام برده شد، ممکن است بسیاری کارها دچار رکود و آسیب گردد.
نتیجه اینکه؛ اساس اداره درست جوامع، برخورداری از حکمرانی خوب است.
حکمرانی خوب با ایجاد وفاق، انسجام و یکپارچگی در بین حاکمیت، حکومت، تولیت، دولت و سایر قوا، آرامش(امنیت) و آسایش(رفاه) مردم را در پی دارد.
#حکمرانی
#مدرسه_حکمرانی
#دانشگاه_دفاع_ملی
#راهبرد_ها
#حاکمیت
#حکومت
#تولیت
#دولت
#ملت
#عدالت
#مدیریت
#حاکمیت_قانون
#شفافیت
#مشارکت_مردم
#پاسخگویی
#حقوق_اجتماعی
#آرامش_و_آسایش
#عوامل_کاهنده_باروری
#دو_قطبی_سازی_های_کاذب
#مادر
#معلم
#الگو_ها
#تمدن_ایرانی_و_اسلامی
#انسان_سازی
#شهید_مظلوم_آیت_الله_بهشتی
#دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده
ظهر روز پنجشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

@dr.khalil.amz

@hcsm.ir

این مطالب را نیز ببینید!

مستند «حکمت در طبابت»

پنجشنبه ۲۸ دی ماه صورت گرفت پخش مستند «حکمت در طبابت» از شبکه چهار سیما ...