خانه / اخبار / تشکیل زیرگروه تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در فرهنگستان علوم پزشکی

تشکیل زیرگروه تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در فرهنگستان علوم پزشکی

زیرگروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در فرهنگستان علوم پزشکی کشور تشکیل شد.

دکتر خلیل علی محمدزاده رییس  زیرگروه تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از تشکیل اولین جلسه این زیرگروه در ۲۰ شهریور ۹۶ در فرهنگستان علوم پزشکی خبر داد و گفت: بحث و تبادل نظر خوبی در این جلسه صورت گرفت و با نظر اعضای حاضر که همگی از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در این حیطه علمی هستند، دبیر جلسات تا پایان سال ۹۶ تعیین شد.

وی گفت: در این جلسه موضوعات دستور کار برای شش ماه آینده مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیرامون آن ها تفکر بیشتری صورت گیرد، تا در جلسه مهر ماه مورد تصویب نهایی قرار گیرد.

عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور همچنین گفت: گزارش این زیرگروه در دویست و بیستمین جلسه گروه علوم پیراپزشکی مطرح و نظرات تکمیلی دریافت شد.

شایان ذکر است زیرگروه تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی وابسته به گروه علمی علوم پیراپزشکی فرهنگستان علوم پزشکی است.

این مطالب را نیز ببینید!

بازخوانی یک گفت و گو؛ نظام سلامت و بررسی روندهای جمعیتی ایران و ۸۰ کشور جهان

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۰ کد مطلب: ۳۹۱۲۴۷ یک استاد دانشگاه با تشریح رصد ...