خانه / آموزشی / نظام بهداشت و درمان تطبیقی دنیا / تحول در سلامت در گرو تغییرات یکپارچه

تحول در سلامت در گرو تغییرات یکپارچه

دکتر سید حسن هاشمی در سفر به ترکیه گفت:

داشتن یک نظام سلامت کارآمد با استفاده از تجربیات دیگر کشورها و انطباق آن با نیازهای خود و در طول زمان میسر می شود.

کشور ما طرح بهورزی را منطبق با نیازهایش تدوین کرده و این یک طرح موفقیت آمیز و کم نظیر در منطقه و جهان است.

بودجه سالجاری حوزه بهداشت و درمان به دستور رییس جمهوری تا دو برابر افزایش یافته و این نشانگر جدیت دولت در حمایت از بخش سلامت است.

 بخش های خصوصی دو کشور در زمینه سلامت می توانند همکاری های نزدیکی داشته باشند.

شرکت های ترکیه همانند شرکت های بین المللی دیگر یا با مشارکت با شرکت های ایرانی می توانند در مناقصه های تامین این ملزومات و سایر زمینه های دیگر شرکت کنند و ما از این مساله استقبال می کنیم.

 ‘رجب آکداغ’ به مدت ۱۱ سال وزارت بهداری و سلامت ترکیه را عهده دار بوده  و  عامل اصلی تحول و دگرگونی در نظام بهداشت و درمان ترکیه لقب گرفته است:

ایران عزم جدی در تغییر و دگرگونی در نظام سلامت خود دارد.

برای تغییر در نظام سلامت باید به جای تغییرات جزیی، تغییرات کلی و یکپارچه را اجرا کرد.

طرح های ارایه شده از سوی بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی در بسیار کشورها موفق نیست، علت اصلی مساله این است که در این طرح ها شرایط کشورهای مختلف در نظر گرفته نمی شود و عمدتا ریشه یابی نمی شود.

الگوهای ارایه شده می باید منطبق بر نیازهای بومی باشد.

این مطالب را نیز ببینید!

در وبینارسمینار بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت چه گذشت؟

پژوهش‌های پزشکی پژوهش های پزشکی تاریخ انتشار: ۲۱:۵۵ – ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ تندرست نیوز کد خبر: ۵۳۲۲۰ ...