خانه / آموزشی / برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک / آزمون میان ترم برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

آزمون میان ترم برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

سوالات آزمون میان ترم برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک/ جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۳

تذکر: با توجه به اینکه سوالات جواب استدلالی و تحلیلی دارد. از کپی کردن پاسخ ها از متون خودداری و به هر سوال در دو سطر جواب های کوتاه داده شود. در غیر اینصورت، پاسخ تصحیح نخواهد شد.

۱) برای برنامه ریزی استراتژیک در نظام سلامت چه ترکیبی از مدل ها را معرفی می کنید؟

۲) در بین مدل های برنامه ریزی استراتژیک، کدام مدل را برای بکارگیری در نظام سلامت از همه قوی تر و کدام را از همه ضعیف تر یافتید؟ برای ادعاهای خود دلایلی ذکر کنید؟

۳) ابعاد ماتریس ارزیابی در راهبردهای تهاجمی و تدافعی شامل چه مواردی است؟

نکته: بلافاصله پس از امتحان جواب های برتر از سه نفر در سایت قرار می گیرد. لطفا نظرتان را در مورد آن ها نیز تا نیم ساعت پس از پایان امتحان ارسال دارید.

https://hcsm.ir

این مطالب را نیز ببینید!

پیام مدیرگروه تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

پیام مدیرگروه تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران؛ مهر ...

۲۲ دیدگاه

  1. صدیقه توکلی

    جج واب۱تحلیل swotومدل ذینفع ها تعیین موقعیت وجایگاه یک سازمان درمقایسه با نیروهای رقیب جواب۲مدل GEازهمه ضعیفتر ومدلل SWOT و بر عکس کاملتر می باشدوباید فرهنگ رابه عنوان عامل مدل اتراتژیساصلی انتخاب
    کرد جواب۳ابعاد ماتریس درراهبردهای تهاجمی شامل استراتژی های رسوخ دربازار توسعه محصول یکپارچگی عمودی به پایین یکپارچگی عمودی به بالا یکپارچگی افقی وتنوع همگون تنوع ناهمگون تنوع افقی یا استراتژی ترکیبی که بستگی به شرایط خاصی دارد. استراتژی های تدافعی شامل کاعش یا حذف بعضی از فعالیتها فروش یا واگذاری بخشهای زیان ده سازمان انحلال وتنوع همگون می باشد.