خانه / پژوهشی / بانک مقالات / بررسی ارتباط بیان ژن FGF14 با پیشرفت سرطان در نمونه‌های بافت سرطان کولورکتال

بررسی ارتباط بیان ژن FGF14 با پیشرفت سرطان در نمونه‌های بافت سرطان کولورکتال

فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

Medical Sciences Journal of Islamic Azad Univesity – Tehran Medical Branch

– جلالی تفتی همایون، هاشمی مهرداد، علی محمدزاده خلیل. بررسی ارتباط بیان ژن FGF14 با پیشرفت سرطان در نمونه‌های بافت سرطان کولورکتال، مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۷، دوره ۲۹ ،شماره ۳ ،پاییز ۹۸ ،صفحات ۲۱۰ تا ۲۱۵

بررسی ارتباط بیان ژن FGF14 با پیشرفت سرطان در نمونه‌های بافت سرطان کولورکتال
همایون جلالی تفتی۱، مهرداد هاشمی*  ۲، خلیل علی محمد زاده۳
۱- دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
۲- استاد ژنتیک، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، ، mhashemi@iautmu.ac.ir
۳- دانشیار ، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران، مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (۱۲۳ مشاهده)
سابقه و هدف: سرطان کولورکتال یکی از علل اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان و سومین سرطان شایع بدخیم در سراسر جهان است. FGF14ها عضوی از خانواده بزرگ فاکتورهای رشد فیبروبلاستی هستند. این فاکتور ها طیف گسترده­ای از عملکردهای بیولوژیک، از جمله  تکثیر سلولی، بقا، مهاجرت و تمایز را کنترل می­کنند که اختلال در بیان آنها می­تواند منجر به سرطان شود. هدف از این مطالعه بررسی بیان FGF14  در نمونه­های بافت سرطانی کلورکتال و بافت سالم مجاور آن بود.
روش بررسی: در این مطالعه مورد  شاهدی، ۳۵ نمونه سرطان کولورکتال و بافت سالم مجاور تومور بر مبنای ویژگی­های کلینیکی و پاتولوژیکی گروه بندی شدند. سپس بررسی بیان با روش  واکنش زنجیره پلیمراز زمان واقعی (real time PCR)  مورد سنجش قرار گرفت.
یافته­هانسبت بیان ژن FGF14 بافت تومور نسبت به بافت سالم افزایش  قابل ملاحظه­ای داشت. ارتباط معنی­داری میان میزان بیان ژن FGF14  و ویژگی­های آسیب شناختی از جمله اندازه تومور، مرحله سرطان و متاستاز مشاهده شد.
نتیجه­ گیری: افزایش بیان ژن FGF14 در بافت توموری نسبت به بافت سالم مجاور آن، با شاخص های آسیب شناختی پیشرفت و گسترش سرطان کولورکتال ارتباط معنی­داری دارد. بنابراین احتمال می­رود که نقش مهمی در پاتوفیزیولوژی سرطان کولورکتال داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: سرطان کولورکتال، FGF14، Real-Time PCR، بیان ژن، مرحله تومور، متاستاز
متن کامل [PDF 484 kb]   (۵۶ دریافت) 
نیمه آزمایشی : تجربی | موضوع مقاله: ژنتیک
دریافت: ۱۳۹۷/۸/۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۸/۷/۶
XML بررسی ارتباط بیان ژن FGF14 با پیشرفت سرطان در نمونه‌های بافت سرطان کولورکتال ص. ۲۱۰-۲۱۵
[English Abstract] همایون جلالی تفتی، مهرداد هاشمی*  ، خلیل علی محمد زاده
چکیده (۱۲۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۵۸ دریافت)

این مطالب را نیز ببینید!

Identifying factors affecting a healthy lifestyle in the post-COVID-19 era

April 2024 – Volume 13 – Issue 1 Editor-in-Chief: Prof. Alireza Yousefy ISSN: ۲۲۷۷-۹۵۳۱ Online ISSN: ۲۳۱۹-۶۴۴۰ Frequency: Continuous ...