خانه / پژوهشی / بانک مقالات / معرفی هیات تحریریه مجله علمی تخصصی مدیریت فراگیر

معرفی هیات تحریریه مجله علمی تخصصی مدیریت فراگیر

مجله علمی تخصصی

مدیریت فراگیر

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول نشریه: فرشته داوری

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

سردبیر: دکتر عبدالمحمد طاهری

دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

جانشین سردبیر: فرشته داوری

مدیرداخلی: نفیسه رفیعی

کارشناس مسؤول نشریه: حمیده خرّم: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

هیأت تحریریه

دکتر محمدحسین یارمحمدیان

استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 دکتر خلیل علی محمد زاده

دانشیار، پزشک و دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دکتر مهدی نصر اصفهانی

استادیار گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر محمدرضا رضایتمند

استادیار گروه مدیریت اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر سجاد دلاوری

استادیار، دکترای سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ناهید توکلی

دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نفیسه رفیعی

عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اصفهان

اعظم قویدل

عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

رسول گلکار

دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه اصفهان

دکتر مینا مستحفظیان

دکترای تربیت بدنی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

این مطالب را نیز ببینید!

بازخوانی یک گفت و گو؛ نظام سلامت و بررسی روندهای جمعیتی ایران و ۸۰ کشور جهان

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۰ کد مطلب: ۳۹۱۲۴۷ یک استاد دانشگاه با تشریح رصد ...