خانه / آموزشی / اصول و مبانی مدیریت / تفاوت بین Data و Information

تفاوت بین Data و Information

تفاوت داده و اطلاعات در چیست ؟ تفاوت Data و Information در چیست ؟

با توجه به اینکه امروزه هر کسی که در حوزه فناوری اطلاعات کار می کند از واژه های اطلاعات و داده بسیار استفاده می کند بد نیست به عنوان یک کارشناس کامپیوتر یا فناوری اطلاعات تفاوت بین Data و Information یا ترجمه آنها که داده و اطلاعات می باشند را بدانیم. برخی از لغات و الفاظ انگلیسی هستند که زمانیکه ترجمه می شوند و یا حتی به زبان اصلی خوانده می شوند به جای همدیگر به سادگی استفاده می شوند در حالیکه ماهیت هر کدام از آنها جداگانه است و Data و Information نیز از این جمله واژه ها می باشند. در یک توضیح خلاصه ، Data یا داده در واقع واقعیت ها و آمار و ارقامی هستند که بصورت خام جمع آوری می شوند که به عنوان مرجع مورد استفاده قرار بگیرند ، Information یا اطلاعات نتیجه پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها می باشد که به دید کاربر می رسد.

تفاوت داده و اطلاعات در چیست ؟ تفاوت Data و Information در چیست ؟

Data  یا داده چیست ؟


Data یا داده در واقع قالبی از اطلاعات خام و دست نخورده است که برای استفاده های مختلف در نظر گرفته می شود. این نوع از اطلاعات ممکن است آنقدر درهم و طبقه بندی نشده باشند که تا زمانیکه طبقه بندی و مرتب نشده اند قابل درک و فهم نباشند. زمانیکه یک محقق برای انجام پروژه تحقیقاتی خودش شروع به جمع آوری اطلاعات خام می کند اینکار را با استفاده از ابزاری به نام پرسشنامه انجام می دهد. معمولا پرسشنامه ها یا فرم های نظر سنجی برای خودشان دارای گزینه هایی مثل A ، B ، C ، D و … هستند. فرض کنید این محقق می خواهد نتایج پرسشنامه ای که تهیه کرده است را بدست بیاورد ، در وهله اول با نگاه کردن به تعدادی A ، B ، C ، D و … نتیجه خاصی به دست نمی آید و فقط مقداری اطلاعات مبهم و خام به دست خواهد آمد ، اما زمانیکه هر کدام از این گزینه ها بیانگر یک شرط ، وضعیت ، پاسخ و … باشند و نتیجه ها کنار هم قرار بگیرد و تجزیه و تحلیل شود به نتیجه ای که بدست آمده است و می توان آن را به دیگران ارائه کرد اطلاعات گفته می شود ، اطلاعات خامی که جمع آوری شد و تجزیه تحلیل شد را به عنوان Data یا داده می شناسیم. در دیدگاه کامپیوتری Data یا داده در واقع سمبل ها و سیگنال هایی هستند که بصورت دستور وارد می شوند ، زمانیکه این دستورات و سمبل ها در کنار هم قرار گرفت و طبقه بندی شد به عنوان اطلاعات یا Information از آن یاد می شود.

 Information یا اطلاعات چیست ؟


اطلاعات یا Information به داده هایی اطلاق می شود که به عنوان داده خام برای شخص دیگری مورد استفاده قرار می گیرد تا شخص مورد نظر از اطلاعات برای انجام و رسیدن به اهداف خود استفاده کند. اطلاعات دارای معنا و مفهوم هستند و مانند داده ها مبهم و غیر قابل فهم نیستند ، اطلاعات به کاربران این اجازه را می دهد که بتوانند ماهیت داده های اصلی را به درستی درک کنند و بتوانند نتیجه داده ها را بصورت قابل فهم بدست بیاورند و استفاده کنند. زمانیکه محققین داده ها را بدست می آورند و بین داده ها و متغیرها رابطه ایجاد می کنند ، این رابطه ها در نهایت باعث رسیدن به یک نتیجه می شود که به این نتیجه Information یا اطلاعات گفته می شود. در واقع اطلاعات رابطه ای است که بین این متغیرها ایجاد می شود. 

نویسنده : محمد نصیری
منبع : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران

این مطالب را نیز ببینید!

قابل توجه دانشجویان؛ آدرس دهی دکترخلیل علی محمدزاده در مقالات

قابل توجه دانشجویان و همکاران: شیوه آدرس دهی در مقالات دانشگاهی به فارسی و انگلیسی، ...