خانه / پژوهشی / خلاصه پایان نامه ها / دفاع از پایان نامه:عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری در مدیریت بیمارستان ها

دفاع از پایان نامه:عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری در مدیریت بیمارستان ها

روز شنبه مورخ ۹۲/۱۱/۱۲ رأس ساعت ۱۱:۳۰ جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه حسن بکی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی با عنوان « بررسی عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری در مدیریت بیمارستان ها» در سالن مرجع دانشکده مدیریت  واحد تهران شمال انجام یافت. این پایان نامه با راهنمایی استاد محترم جناب آقای دکتر خلیل علی محمدزاده و با مشاوره استاد محترم جناب آقای دکترامیر اشکان نصیری پور به انجام رسید.
یافته ها نشان داد، مهمترین عوامل مؤثر بر خلاقیت در مدیریت بیمارستان، عوامل سازمانی با کسب امتیاز ۱۶/۲۸ بود و در میان زیرمجموعه های عوامل سازمانی، عوامل مربوط به سیستم پاداش بیشترین امتیاز را به دست آورد. همچنین مهمترین عوامل مؤثر بر نوآوری در مدیریت بیمارستان، عوامل فردی با کسب امتیاز ۱۷/۸۷ شناخته شد و در میان زیرمجموعه های عوامل فردی، عوامل مربوط به علم، دانش و تخصص مدیر بیشترین امتیاز را به دست آورد.
مهمترین و متمایز ترین نتیجه پژوهش، مربوط به عوامل مؤثر بر نوآوری در مدیریت بیمارستان ها بود، که تأثیر عوامل فردی را بیش از عوامل سازمانی نشان داد. برخلاف این فکر عمومی که محیط مناسب سازمانی بیشترین تأثیر را بر اجرای ایده های جدید دارد، پژوهش انجام شده عکس آن را نشان داد.
در نهایت نتیجه ای که از این پژوهش بدست آمد این بود که خلاقیت و نوآوری شرط بقای بیمارستان ها در بازار کنونی بهداشت و درمان می باشد.در شرایطی که فشار سازمانهای تامین کننده سلامت و نیز شرکت های بیمه ای، بیمارستان ها را وادار به کاهش هزینه های خود به صورت اثربخش می کند، بیمارستان ها باید تلاش کنند نوآورتر بوده و بتوانند مدت طولانی تری نیز دوام آورند. یک بیمارستان خلاق و نوآور نیز به وجود مدیران خلاق و نوآوری نیازمند است که بتوانند زمینه را برای خلاقیت و نوآوری خود و کارکنان فراهم آورند.
وجه تمایز اصلی پژوهش این بود که خلاقیت و نوآوری را دو پدیده جدا از هم گرفته و به تعیین عوامل مؤثر بر هر یک از آنها پرداخت است. همچنین این پژوهش از نظر تقسیم بندی عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری و اینکه اولین پژوهش انجام شده در جهت شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری در بخش بهداشت و درمان در سطح کشور بود، از دیگر پژوهش های انجام شده در این زمینه متمایز بود.

این مطالب را نیز ببینید!

توجه مهم: پاسخ به یک سوال رایج دانشجویان در مقطع .Ph.D

پاسخ به یک سوال رایج دانشجویان در مقطع .Ph.D در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و ...