خانه / آموزشی / سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران / مفهوم اعتباربخشی و استانداردهای آن

مفهوم اعتباربخشی و استانداردهای آن

اعتباربخشی :

فرآیندی است که در آن یک گروه یا سازمان اعتباربخشی، از طریق ارزیابی به یک بیمارستان، شهرت، اعتبار و رسمیت لازم را به منظور توانایی انجام خدمات خاصی به صورت استاندارد اعطا می کند. اعتباربخشی از طریق ارزیابی کیفیت فرآیندهای سازمانی و عملکرد آن بر طبق استانداردهای مکتوب، مصوبو منطبق با استانداردها، به وسیله افراد مجرب و متخصص انجام می شود.سازمان یا بیمارستانی مورد ارزیابی قرار می گیرد که به صورت داوطلبانه اما رسمی،از سازمان اعتباربخشی تقاضا نماید و گروه اعتباربخشی، با استفاده از استانداردهای مرتبط، بیمارستان را مورد ارزیابی قرار می دهد. پس ازتحلیل یافته ها، درجه انطباق و پیروی از استانداردها به آن سازمان اعلام می شود .اعتباربخشی بیمارستان به عنوان “یک فرایند خود ارزیابی و ارزیابی بیرونی که توسط سازمان های مراقبت بهداشتی برای ارزیابی صحیح سطح عملکردشاندر ارتباط با استانداردهای تدوین شده و پیاده سازی روش هایی برای بهبود مستمر تعریف شده است. اعتباربخشی لزوما”تنظیم یکسری استاندارد نیست: ابعاد تحلیلی، توصیه ای و خود ارتقایی برای این فرایند وجود دارد. مباحث موازیی پیرامون پزشکی مبتنی بر شواهد، تضمین کیفیت و حقوق پزشکی وجود دارد،و کاهش خطاهای پزشکی وظیفه ای کلیدی از فرایند اعتباربخشی است.بنابراین اعتباربخشی بیمارستان یکی از اجزاء حفظ ایمنی بیمار است.

به طور کلی دو نوع از اعتباربخشی بیمارستان وجود دارد:

۱- اعتباربخشی بیمارستان و مراقبت های بهداشتی که در سطح ملی رخ می دهد.

۲- اعتباربخشی مراقبت های بهداشتی بین المللی


استانداردها ۱۳حیطه را، در دو بخش مجزا، در بر می گیرد:

بخش اول: استانداردهای بیمار محور ۷ حیطه

۱-دسترسی به مراقبت و تداوم مراقبت

۲٫حقوق بیمار و خانواده

۳٫ارزیابی بیمار

۴٫مراقبت از بیماران

۵٫مراقبت جراحی و بیهوشی

۶٫استفاده و مدیریت دارو

۷٫آموزش بیمار و خانواده

بخش دوم: استانداردهای مدیریت محور ۶ حیطه


۱٫
بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

۲٫پیشگیری و کنترل عفونت

۳٫نظارت، رهبری و هدایت

۴٫مدیریت تاسیسات و ایمنی

۵٫شرایط و آموزش حین خدمات و مهارت های حرفه ای

۶٫مدیریت ارتباطات و اطلاعات

اعتباربخشی با یک ارزیابی درونی یا خود ارزیابی از سازمان (بیمارستان) شروع می شود؛ بعد از آن ارزیابی خارجی به وسیله یک تیم از افراد و گروه های مختلف حرفه های پزشکی با تخصص های مختلف که کلیه خدمات سازمان را پوشش می دهد انجام می گیرد. ارزیابی شامل پیمایش و بررسی کلیه زیر سیستم های بیمارستان به منظور اصلاح مستمر کیفیت خدمات بالینی، ساختار، فرایندها، نتایج و عملکرد سازمانی می باشد.

 

این مطالب را نیز ببینید!

آیا مهاجرت فارغ التحصیلان رشته های پزشکی افزایش جهانی یافته است؟

آنا بر مبنای اطلاعات سالنامه مهاجرتی ایران گزارش می دهد؛ آیا مهاجرت فارغ التحصیلان رشته ...