خانه / پاسخگویی به دانشجویان / نمونه ی پروپوزال در مدیریت نظام سلامت + pdf

نمونه ی پروپوزال در مدیریت نظام سلامت + pdf

عنوان تحقیق به فارسی:

عوامل مرتبط با شکست درمان سل در استراتژی  DOTS  و ارائه راهکارهای مدیریتی در شهرستان های گرگان و آق قلا در سال ۱۳۹۱

عنوان به زبان انگلیسی :
Factors associated with tuberculosis treatment failure in DOTS strategy and Presentation ofManagement strategies in Gorgan and Aghghala in 2012

نام و نام خانوادگی پژوهشگر: درسا مقصودلو

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

نیمسال ورودی: اول  /   سال ورود: ۹۱ /۱۳۹۰

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:  دکتر خلیل علی محمدزاده

نام و نام خانوادگی استاد مشاور:  دکتر عباسعلی قیومی

 

این مطالب را نیز ببینید!

برخی اولویت های پژوهشی در حیطه بهداشت و درمان ایران

اولویت های پژوهشی منطقه آمایشی استان تهران علل ریشه ای مرگ مادران و شناسایی مداخلات پیشگیری ...