خانه / آموزشی / اقتصاد بهداشت و درمان / راهنمایی برای امتحان: نکات ویژه مدنظر در کتاب اقتصاد سلامت گتزن

راهنمایی برای امتحان: نکات ویژه مدنظر در کتاب اقتصاد سلامت گتزن

قابل توجه دانشجویان عزیز

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

نکات ویژه مدنظر در کتاب اقتصاد سلامت گتزن

تذکرات مهم:

  1. منظور از شماره صفحه، عدد شمارنده رایانه بر روی آن صفحه در فایل پی. دی. اف است، نه عدد حک شده روی صفحه کتاب.
  2. حتما قسمت های مشخص شده را خوب بخوانید و خلاصه ای مهم از آن را که همه ابعاد را پوشش دهد، مورد استفاده قرار دهید.
  3. تحلیل شاخص های اقتصادی در برنامه “پزشک خانواده” و “طرح تحول سلامت ایران” را فرابگیرید.
  4. وضعیت بیمه های سلامت در ایران را شرح دهید. مزایا و معایب آن را مطرح کنید. برای مطلوبیت بخشیدن به آن چه الگویی پیشنهاد می کنید.
  5. موارد ۳ و ۴ علاوه بر فصول ذکر شده در زیر است و باید بررسی نموده و برای آن ها پاسخ داشته باشید.
  6. لطفا تماس نگیرید برای اینکه بگویید: “زیاد است و از این قبیل حرف ها”

*فصل اول

۱-۳کیفیت(صفحه ۳۸) تا آخر صفحه ۵۲(پایان فصل/ تا پایان بند ۹)

نقش کیفیت، زمان، تکنولوژی، ساختار و اصول اقتصادی و … در اقتصاد سلامت را تحلیل کنید؟

*فصل دوم

۲-۶کارآیی(صفحه ۷۴) تا آخر صفحه ۸۰(پایان فصل/ پایان بند ۱۲)

انواع کارآیی در مراحل فرایند تصمیم سازی های اقتصادی و در پیوند با اقتصاد سلامت را توضیح دهید؟

*فصل سوم

خلاصه(صفحه ۱۱۸) تا آخر صفحه ۱۱۹(پایان فصل/ پایان بند ۱۲)

در رابطه با تحلیل هزینه – فایده، هزینه – اثربخشی و هزینه و منافع نهایی و ارزش مورد انتظار ، چه نکات مهمی وجود دارد، شرح دهید؟

*فصل چهارم

خلاصه(صفحه ۱۴۶) تا آخر صفحه ۱۴۷(پایان فصل/ پایان بند ۸)

بیمه و توزیع نامشخص هزینه ها و نحوه تعیین خسارت در بیمه ها و بحث رفاه، خطرات اخلاقی و انتخاب معکوس در بیمه های نظام سلامت را توضیح داده و تحلیل نمایید؟

*فصل ششم

۶-۴ داد و ستد و تعامل بین پزشکان و بیمار(صفحه ۲۰۱) تا آخر صفحه ۲۰۷

اطلاعات نامتقارن، عدم قطعیت و عرضه و تقاضا در روابط پزشک – بیمار را شرح دهید؟

*فصل هفتم

۷-۸بیمه، رقابت قیمت و ساختار بازارهای درمانی(صفحه ۲۴۲) تا آخر صفحه ۲۴۵

بیمه، رقابت قیمت و ساختار بازارهای درمانی در اقتصاد سلامت را تبیین نمایید و بنویسید چرا بازار بیمه سلامت از لحاظ قیمتی بسیار رقابتی می باشد؟

*فصل هشتم

۸-۶سازمان: چه کسی و به چه منظوری بیمارستان را کنترل می کند(صفحه ۲۷۸) تا آخر صفحه ۲۸۳(تا پایان بند ۸)

جریان منابع و کنترل در بیمارستان و اهداف مربوط به کنترل آن را بحث و تحلیل کنید؟

*فصل نهم

۹-۱چرا هزینه برخی از بیمارستان ها بیشتر از دیگر بیمارستان هاست(صفحه ۲۸۸) تا صفحه ۲۹۵(تا اول بند ۳-۹)

چرا هزینه ها در بیمارستان های مختلف متفاوت است، علل و عوامل تاثیرگذار در آن را تحلیل کنید؟

*فصل دهم

۱۰-۱چرا مراقبت مدیریت شده(صفحه ۳۲۴) تا آخر صفحه ۳۳۰

مراقبت مدیریت شده چگونه می تواند کل هزینه ها در بخش بهداشت و درمان را کاهش دهد؟

*فصل سیزدهم

اول صفحه ۴۴۳ تا آخر صفحه ۴۵۱

در اقتصاد کلان سلامت چه محورهایی قابل بررسی است، آن ها را طرح و بحث کنید؟

*فصل چهاردهم

دولت در یک اقتصاد مختلط(صفحه ۴۵۸) تا آخر صفحه ۴۸۰ و خلاصه پایان فصل(صفحات ۴۸۲ و ۴۸۱)

نقش دولت در یک اقتصاد مختلط چیست؟ بر این اساس، محدودیت ها در قانونگذاری دولتی و بازارهای نظام سلامت را توضیح دهید؟

*فصل پانزدهم

صفحه ۴۸۸

کالاهای عمومی، تصمیم گیری در مورد آن ها و اصلاح سلامت عمومی و رقابت در تولید کالاهای عمومی در اقتصاد سلامت را تعریف و تشریح کنید؟

*فصل هفدهم

صفحه ۵۴۹ تا آخر صفحه ۵۵۷ و خلاصه پایان فصل(صفحات ۵۸۵ و ۵۸۴)

وضعیت سلامت و عوامل خرد و کلان در هزینه های سلامت کشورها را تشریح و تحلیل کنید؟

*فصل هجدهم

کشش پذیری درآمد و درآمد مشترک(صفحه ۵۹۳) تا آخر صفحه ۵۹۸

کشش پذیری و پویایی در هزینه های مالی سلامت را توضیح دهید؟

*فصل نوزدهم

۱۹-۳تخصیص، تخصیص و تخصیص(صفحه ۶۳۱) تا آخر صفحه ۶۳۵ 

نقش تخصیص، کارآیی پویا و آینده در ارزیابی اثربخشی اقتصاد سلامت را چگونه توضیح  و توجیه می کنید؟

۵ مردادماه ۱۳۹۶

 

* اقتصاد سلامت: اصول و جریان منابع

[تالیف توماس ای. گتزن؛ مترجمین نکویی مقدم،  امیرسلیمانی و بهرامی: Health Economics: Fundamentals and Flow of Funds, 2nd ed, 2004

گتزن کیست؟

Image result for Thomas Getzen

Thomas Getzen

Title: Professor Emeritus
Department: Risk, Insurance, and Healthcare Management

Office: Alter Hall 619

E-mail: getzen@temple.edu

Thomas E. Getzen, PhD, is Professor of Risk, Insurance and Health Management at the Fox School of Business, Temple University and Executive Director of iHEA, the International Health Economics Association, with 2400 academic and professional members in 72 countries . He has also served as visiting professor at the Woodrow Wilson School of Public Policy at Princeton University, the Wharton School of the University of Pennsylvania, and the Centre for Health Economics at the University of York. His textbook Health Economics: Fundamentals and Flow of Funds (Wiley; 2nd ed., 2004) is used in graduate and undergraduate programs throughout the world. Professor Getzen serves on a number of corporate and non-profit boards. His research focuses on the macroeconomics of health, forecasting medical expenditures and physician supply, price indexes, public health economics, and related issues.

لینک ترجمه کتاب گتزن:

http://behdasht.gov.ir/uploads/final_23273.pdf

لینک ترجمه بالا را در گوگل سرچ کنید.

Cover Image

این مطالب را نیز ببینید!

Identifying the outcomes of healthy lifestyles in the post-COVID-19

Identifying the outcomes of healthy lifestyles in the post-COVID-19 era in the Iranian health system ...