خانه / پژوهشی / بانک مقالات / بزودی منتشر می شود: مقاله علمی-پژوهشی؛ بررسی تجربه زیسته در بیماران کرونایی

بزودی منتشر می شود: مقاله علمی-پژوهشی؛ بررسی تجربه زیسته در بیماران کرونایی

بررسی تجربه زیسته در بیماران کرونایی: مقاله مروری

فصلنامه نفس, دوره ۱۰ شماره ۱ (۱۴۰۲), محمدی ح.  شفقی ش  & علی محمد زاده خ. (۲۰۲۳). بررسی تجربه زیسته در بیماران کرونایی: مقاله مروری. فصلنامه نفس۱۰(۱). Retrieved از https://journals.sbmu.ac.ir/nafas/article/view/41024

 

چکیده
زمینه و هدف:
 کروناویروس‌ها گروه بزرگی از ویروس‌ها هستند که با گسترش سریع، ماهیت کشنده و درمان ناپذیر بودن توانست جهان پیشرفته کنونی با تمام فنّاوری های فوق بشری را تهدید کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تجربه زیسته مردم در جهان در مورد بیماری کوید-۱۹ می باشد.

روش‌ ها: در این مطالعه مروری جهت یافتن مقالات مرتبط با کلیدواژه های مرتبط با موضوع (،SARS-COV-2 ،COVID-19، qualitative research، lived experiences، phenomenology، تجربه زیسته، کرونا ویروس، کووید۱۹، پدیدارشناختی، مطالعه کیفی) در پایگاه های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی Google Scholar،  Web of Science،  Pubmed،  Science Direct،  Scopus، SID ، Magiran تا آوریل ۲۰۲۲ مورد جستجو قرار گرفتند. در مجموع ۷۹ مطالعه در سایت های خارجی عنوان شده یافت گردید و همچنین ۷ مطالعه به صورت فارسی و در پایگاه های اطلاعاتی فارسی استخراج شد. در نهایت ۱۲ مقاله از مطالعاتی که در زمینه تجارب زیسته در بیماران کرونایی بود انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها: در اکثر مطالعات مورد بررسی مصاحبه شوندگان اثرات ناخوشایند جسمی، روانی و اجتماعی بیماری خود را تجربه کردند و بسیاری از آنها واکنش های استرس پس از سانحه را بیان کردند. بیماران مبتلا به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن بیماری احساس خطر می کنند و ممکن است به عنوان یک واکنش غریزی به شرایط ناشناخته، ترس دائمی از مرگ داشته باشند.

نتیجه گیری:  با توجه به مطالعات مورد بررسی قرار گرفته، می توان گفت اکثر بیماران تفسیری که از وضعیت همه گیری بیماری کرونا داشته اند، آن را تهدید بزرگ و فاجعه بزرگی برای زندگی فردی و اجتماعی و روانی عنوان کرده اند. لذا از آنجایی که علائم روانی در این بیماران شایع است، توصیه می شود برای درمان این بیماران از روان درمانگر کمک گرفته شود.

این مطالب را نیز ببینید!

نظام پرداخت Fee for Service

دکترخلیل علی محمدزاده رئیس مرکز سیاستگذاری اقتصاد سلامت در کنفرانس تحلیل انواع نظام های پرداخت ...