خانه / آموزشی / برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک / پاسخنامه آزمون برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک(نیمسال اول ۰۲ – ۱۴۰۱)

پاسخنامه آزمون برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک(نیمسال اول ۰۲ – ۱۴۰۱)

پاسخ صحیح آزمون برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک(نیمسال اول ۰۲ – ۱۴۰۱)

۲۵ دی ماه ۱۴۰۱

۱)برخی تفاوت های برنامه ریزی استراتژیک با مدیریت استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک فقط درسطح بالای سازمان صورت می گیرد/فقط تدوین استراتژی  صورت می گیرد/اجرا و ارزیابی وجود ندارد/بیشتر در دنیای کسب و کار کاربرد دارد.

مدیریت استراتژیک  درتمام سطوح سازمان صورت می گیرد/دارای ۳ مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی است/بیشتر در دانشگاه ها کاربرد دارد.

و شباهت اینکه؛ بخش اول کار در مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک و یا تدوین استراتژی هاست.

۲)

الف) SWOT    ب) دورنما        ج) تدافعی(بودجه بندی)         د)تغییرات محیط و محیط رقابتی     ه) آیا سازمان در تحقق بیانیه رسالت و به سوی دورنما در حرکت است؟

۳)

الف)اجرای استراتژیک           ب)تدوین استراتژی                ج)ارزیابی استراتژیک                  د)برنامه ریزی استراتژیک

۴)

الف)ادغام رو به جلو             ب)واگذاری                             ج)تنوع همگون                            د)یکپارچگی عمودی رو عقب

این مطالب را نیز ببینید!

پاسخ به سوالات کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک

نمونه سوالات کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک تهران، ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲ فرهنگسان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ...