خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / ارزیابی سلامت جسمانی و ارتباط آن با سبک زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

ارزیابی سلامت جسمانی و ارتباط آن با سبک زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

ارزیابی سلامت جسمانی و ارتباط آن با سبک زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

AWT IMAGEawt-yekta

نادر خالصی۱ ، خلیل علی محمدزاده  ۲، میثم اخلاق دوست۳ ، امیرعباس لشگری۴ 
۱- دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
۲- ، dr_khalil_amz@yahoo.com
۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی
۴- گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (۲۵ مشاهده)
سابقه و هدف: سلامت جسمانی مردم یکی از مهم­ترین اهداف هر جامعه­ای به شمار می­رود. در این میان سلامت جسمانی دانشجویان که آینده سازان یک جامعه هستند از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی سلامت جسمانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران انجام شد.
روش بررسی: پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده­ها توصیفی پیمایشی بود و به کمک روش آماری سر شماری انجام شد. در این مطالعه ۱۱۰۱ دانشجوی جدید الورود دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران مورد ارزیابی قرارگرفتند. تحلیل داده­های به دست آمده توسط آزمون پیرسون و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۸) صورت گرفت. روایی ابزار به وسیله نظر خبرگان تائید گردید و آلفای کرونباخ جهت تائید پایایی (۸۳/۰) به دست آمد. 
یافته ­ها: میانگین نمرات سبک زندگی سلامت محور، با بررسی ابعاد آن یعنی تحرک روزانه در زندگی، تغذیه نامناسب، استعمال دخانیات و الکل، توجه به سلامت محیطی و تغذیه ناسالم و ورزش بر اساس جنسیت افراد متفاوت است، به طوری که زنان بیشتر از مردان سبک­های زندگی سلامت محور دارند و جنسیت به عنوان یک موقعیت اجتماعی در جامعه برای فرد، در زمینه انتخاب نوع سبک زندگی تأثیرگذار است.
نتیجه­ گیری: سبک زندگی سلامت محور و سالم را راهنمایی برای جلوگیری از مشکلات بهداشتی و تضمین کننده حد اعلای سلامتی برای فرد می­داند. سلامت جسمانی دانشجویان و سبک زندگی آنها عوامل مهمی در تعیین وضعیت و آینده آنها خواهد داشت.
واژه‌های کلیدی: سلامت جسمانی، سبک زندگی، دانشجویان
متن کامل [PDF 332 kb]   (۲۶ دریافت) 
نیمه آزمایشی : تحلیلی/مقطعی/توصیفی | موضوع مقاله: اپیدمیولوژی
دریافت: ۱۳۹۹/۵/۱۱ | پذیرش: ۱۴۰۱/۷/۱۲ | انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

این مطالب را نیز ببینید!

سومین همایش سلامت، حکمت و حکمرانی(۳۰ و ۳۱ اردیهشت ماه ۱۴۰۳)

همایش سلامت، حکمت و حکمرانی دکترعلیرضا خوشدل، رئیس سومین همایش ملی و بین‌المللی سلامت، حکمت ...