خانه / سمینار سازمان و مدیریت بهداشت و درمان / فهرست عناوین سمینار سازمان و مدیریت بهداشت و درمان(مقطع دکتری)

فهرست عناوین سمینار سازمان و مدیریت بهداشت و درمان(مقطع دکتری)

این مطالب را نیز ببینید!

مقاله پژوهشی؛ تحلیل  ماندگاری پزشکان در مناطق محزوم جمهوری اسلامی ایزان

– داوری فرشته, علی‌محمدزاده خلیل*، سجادی حانیه سادات , احسانی چیمه الهام. تحلیل  ماندگاری پزشکان ...