خانه / اخبار / دانشگاهی / انتشار شماره جدید نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت؛ فرهنگستان علوم پزشکی

انتشار شماره جدید نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت؛ فرهنگستان علوم پزشکی

دوره ۶، شماره ۲ – ( تابستان ۱۴۰۱ ) ::
برگشت به فهرست نسخه ها
XML سخن سردبیر: سلامت در افق برنامه هفتم توسعه فرهنگی و اجتماعی ص. ۲۰۰-۲۰۰
چکیده (۵۶ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۳ دریافت)
XML پیش‌گفتار: مدیریت نظام پژوهش در سلامت اصلی‌ترین راهبرد برای کسب مرجعیت علمی و عملی ص. ۲۰۱-۲۰۱
حسین ملک‌افضلی*
چکیده (۴۵ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۰ دریافت)
XML بیانیه: اهمیت تأمین، توانمندسازی و نگهداشت نیروی انسانی نظام سلامت ص. ۲۰۵-۲۰۳
[English Abstract]
چکیده (۴۵ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۱ دریافت)
XML بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نیروی انسانی در حوزه سلامت در سال ۱۴۰۱ ص. ۲۱۴-۲۰۶
[English Abstract] علی اکبر حقدوست، سمیه نوری حکمت، بهروز طلایی، رضا ملکپور افشار، بهرام صلواتی، فهیمه بهزادی، اعظم بذرافشان*
چکیده (۴۶ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۴ دریافت)
XML روند مهاجرت و تمایل به مهاجرت در گروه پزشکی، آینده‌پژوهی یا آینده‌نگاری؟ ص. ۲۱۹-۲۱۵
[English Abstract] علی جعفریان*، علیرضا پارساپور، همایون امینی
چکیده (۳۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱ دریافت)
XML راهبردهای پیشنهادی برای حفظ و نگهداشت نیروی انسانی ماهر در حوزه سلامت ص. ۲۲۴-۲۲۰
علی اکبر حق دوست، مجید فصیحی هرندی*
چکیده (۴۴ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۳ دریافت)
XML خلاصه سیاستی: بازبینی نقشه جامع علمی کشور ص. ۲۲۶-۲۲۵
[English Abstract]
چکیده (۴۶ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۹ دریافت)
XML نقدی بر نقشه جامع علمی سلامت «از منظر راهبردی، محتوایی و اجرایی» ص. ۲۲۸-۲۲۷
[English Abstract]
چکیده (۴۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۱ دریافت)
XML بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و نقشه راه علمی کشور ص. ۲۳۸-۲۲۹
[English Abstract] سیدمهدی سیدی*، معصومه جان‌نثار، احسان شریفی‌پور
چکیده (۴۵ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۹ دریافت)
XML طراحی مدل برآورد تعداد دندان‌پزشکان مورد نیاز ایران با استفاده از روش مبتنی برنیاز درمانی ص. ۲۴۵-۲۳۹
[English Abstract] محمدجواد خرازی‌فرد*، حسین حصاری، امیرمحمد عربی دره در، محسن شیرازی، مهتاب نصرتی، اسمعیل یزدی
چکیده (۴۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۲ دریافت)
XML خلاصه سیاستی: پیشگیری از مرگ‌ و جراحات شدید حوادث ترافیکی کشور ص. ۲۴۸-۲۴۶
[English Abstract]
چکیده (۱۱۷ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۳۶ دریافت)
XML تحلیل وضعیت احساسات و عملکرد مردم در مقابله با همه‌گیری کرونا ص. ۲۵۶-۲۴۹
[English Abstract] مهناز امیرپور*
چکیده (۴۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۸ دریافت)
XML بررسی تجربه زیسته بازماندگان بیماری کرونا در شهر تهران ص. ۲۶۵-۲۵۷
[English Abstract] مریم امینی*، مجید حاجی فرجی، محدثه برازجانی، بابک عشرتی
چکیده (۶۶ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۳۰ دریافت)
XML مبانی سلوکی سلامتِ معنوی ص. ۲۷۴-۲۶۶
[English Abstract] محمدجواد رودگر*
چکیده (۱۰۹ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۳۰ دریافت)
XML گفتمان سلامت معنوی اسلامی در آموزش پزشکی: مغفول یا نوظهور؟ ص. ۲۸۱-۲۷۵
[English Abstract] سیده زهرا نهاردانی*
چکیده (۴۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۱ دریافت)
XML پزشک خانواده جزء ضروری نظام ارائه خدمات سلامت در منطقه مدیترانه شرقی: با تأکید بر ایران ص. ۲۹۲-۲۸۲
[English Abstract] نرگس تبریزچی*
چکیده (۴۷ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۳ دریافت)
XML عدالت در نظام سلامت ایران ص. ۳۰۲-۲۹۳
[English Abstract] خلیل علی محمدزاده*، اعظم کمالی، محمدعلی محققی، شهاب الدین صدر، احمد فیاض بخش، شهرام توفیقی، علیرضا اولیایی منش، ابوالقاسم پوررضا، نرگس تبریزچی
چکیده (۵۸ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۶ دریافت)
XML گونه‌شناسی نابرابری در دسترسی به اطلاعات سلامت میان جوامع شهری و روستایی ص. ۳۰۵-۳۰۳
[English Abstract] حسن اشرفی ریزی، لیلا شهرزادی*
چکیده (۵۸ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۰ دریافت)
XML نامه به سردبیر: ترویج فرهنگ سلامت عامل مؤثر درعدالت سلامت و سبک زندگی سالم ص. ۳۰۷-۳۰۶
[English Abstract]
چکیده (۵۸ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۹ دریافت)
XML تلقی از سلامت اجتماعی در مقالات علمی ـ پژوهشی فارسی ص. ۳۱۵-۳۰۸
[English Abstract] فرهاد نصرتی نژاد، حجت شریفی*
چکیده (۴۹ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۱ دریافت)
XML بررسی تأثیرات ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی بر بحران هویت دانشجویان ص. ۳۲۳-۳۱۶
[English Abstract] عبدالرضا محمودی*، فریده انصافداران، هاشم کاکایی
چکیده (۴۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۴ دریافت)
XML برنامه‌ریزی فضای سبز شهری با رویکرد ورزش، سلامتی و رفاه اجتماعی ص. ۳۳۴-۳۳۲
[English Abstract] ندا قنبری نژاد ناصری*، وحید کاظمی زاده
چکیده (۱۷۵ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۸۲ دریافت)
XML شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر تقاضای زنان برای مدیریت بدن: مدل‌سازی ساختاری و تفسیری ص. ۳۴۱-۳۳۳
[English Abstract] فاطمه حامی کارگر*، محسن نیازی، زهرا صادقی آرانی
چکیده (۴۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۹ دریافت)
XML میان‌رشته‌ای‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران: تحلیل ساختاری عوامل و بازیگران ص. ۳۵۱-۳۴۲
[English Abstract] محمد حسینی مقدم، حسن بشیری*
چکیده (۷۸ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۶ دریافت)
XML پاسخ‌گویی دانشگاه‌های ایران به بازار کار از منظر خبرگان آموزش عالی ص. ۳۶۰-۳۵۲
[English Abstract] حمیدرضا آراسته*، مجیدرضا کتابدار، بیژن عبدالهی، حسن رضا زین آبادی
چکیده (۶۶۰ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۷۶ دریافت)
XML ارائه مدل همکاری در زنجیره تأمین گردشگری پزشکی ص. ۳۶۵-۳۶۱
[English Abstract] زینب زواری*، اسماعیل مزروعی نصرابادی، زهرا صادقی ارانی
چکیده (۶۲ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۲۱ دریافت)
XML نامه به سردبیر: آموزش و رهبران آینده نظام سلامت ص. ۳۶۷-۳۶۶
مهرداد حمیدی*
چکیده (۴۳ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱۱ دریافت)
XML معرفی کتاب: مدیریت ضایعات غذایی: حل مسئله‌ای غامض ص. ۳۶۹-۳۶۸
مونا پورقادری، امیرحسین تکیان*
چکیده (۵۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۷ دریافت)
XML معرفی گروه: پیراپزشکی فرهنگستان علوم پزشکی ص. ۳۷۲-۳۷۰
چکیده (۵۷ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۸ دریافت)
برگشت به فهرست نسخه ها
Export as: HTML | XML | RSS

این مطالب را نیز ببینید!

اندیشکده ها؛ راهکارهای خلاقانه و نوآورانه ارائه دهند

اندیشکده «سلامت، جمعیت و خانواده» نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی ظهر ...