خانه / اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده / اساسنامه اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده

اساسنامه اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده

 اساسنامه اندیشکده  سلامت جمعیت و خانواده

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی

فصل اول: کلیات

ماده ۱- مقدمه:

اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده بر آن است که با مطالعه و تعمق در مبانی علمی و ارزش های دینی، رهنمودهای مقام معظم رهبری و تجربیات خبرگان، سیاستگذاران و برنامه ریزان بهداشتی و درمانی کشور، دستگاه ها و مسئولین امر را در جهت مطلوبیت بخشیدن به برنامه ها، بهره وری بیشتر در اقدامات و ارزیابی عملکردها بر اساس استانداردها و کنترل شاخص های مهم حوزه بهداشت و درمان و سایر حوزه های اجتماعی یاری نماید و از این طریق، اصلاح سبک زندگی و سلامت جمعیت کشور و خانواده های ایرانی را فراهم آورد.

این اندیشکده مطالعات خود را در راستای توجه و تمرکز به موضوعاتی مانند تناسب جمعیت کشور، امنیت شغلی و زمینه سازی برای ارتقاء آحاد جامعه، تغذیه، بهداشت، سلامت، درمان، مراقبت اقشار جامعه به ویژه کودکان و سالمندان و افراد نیازمند به حمایت، تربیت بدنی، رفاه، بیمه های سلامت و تعمیق نقش خانواده سالم به عنوان اصلی ترین نهاد تشکیل دهنده جامعه اسلامی و بستر رشد و بالندگی انسان و همچنین مواردی مانند ازدواج، سلامت باروری و تربیت فرزند پی گیر خواهد بود.

ماده ۲- نام و شخصیت حقوقی اندیشکده:

اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

ماده ۳- موضوع فعالیت:

اندیشکده در چارچوب زیر فعالیت های خود را پی گیری خواهد کرد:

 • بررسی نظام کلی الگوی سلامت در کشورهای منتخب
 • توجه به ارزش ها و بینش های اسلامی در بخش بهداشت، درمان و آموزش جمعیت و خانواده
 • تحلیل انتقادی نظریه های اجرایی و کمک به نظریه پردازی صحیح
 • پیشنهاد موضوعات پژوهشی کاربردی مورد نیاز در حوزه جمعیت و خانواده به دانشگاه ها و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی
 • آسیب شناسی روندهای گذشته و ارائه تصویری از آینده مطلوب
 • بررسی و تحلیل وضعیت شاخص های سلامت، رفاه و بیمه
 • توجه به انجام مطالعات آینده پژوهی در حوزه جمعیت و خانواده
 • تاکید بر ساز و کارهای بسترساز فرهنگی و اجتماعی موثر در سلامت جامعه
 • تدوین شاخص های پیشرفت در حوزه بهداشت و آموزش جمعیت و خانواده
 • نظارت بر نحوه پایش و کنترل شاخص­ های حوزه سلامت
 • تدوین پیشنهادها برای بازنگری و به روزرسانی الگوهای بهداشتی و جمعیتی

ماده ۴- هویت اندیشکده:

اندیشکده هویت آینده پژوهی، راهبردی، اصلاح و پیشنهاد سیاستی، ارزیابی و پایش شاخص ها و کمک به قانونگذاری، اصلاح فرایندها و رویه ها در حوزه سلامت جمعیت و خانواده دارد.

ماده ۵- اهداف:

همفکری و تبادل نظر با دستگاه ها و سازمان های متولی سلامت، جمعیت و خانواده در جهت تحقق هر چه بهتر راهبردها و سیاست های کلی نظام، ارتقای سطح سیستم ها، بهبود فرآیندها و کنترل شاخص ها به منظور استقرار سبک زندگی سالم، افزایش سطح سلامت جمعیت و پاسخگویی به نیازهای الویت دار مردم و خانواده ها

ماده ۶– محل استقرار:

محل استقرار اندیشکده در تهران است.

فصل دوم: ارکان، شرح وظایف و اختیارات

ماده ۷: اندیشکده دارای ارکان زیر می باشد:

الف) رئیس

ب) دبیر

ج) کمیته های تخصصی

الف) رئیس:

ماده ۸: ریاست اندیشکده با مشورت دبیران هم اندیشی دانشگاه های علوم پزشکی در استان تهران و بر اساس پیشنهاد مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با حکم رییس یکی از دانشگاه های استان تهران عهده دار این سمت خواهد بود.

ماده ۹: وظایف و اختیارات رئیس اندیشکده عبارتند از :

 • مدیریت اندیشکده در همه­ ی ابعاد علمی، سیاستگذاری، اجرائی و نظارت بر حسن عملکرد کمیته های تخصصی و دبیرخانه ­ی اندیشکده.
 • برنامه ­ریزی، تصمیم­ گیری و پیگیرهای لازم در راستای تحقق سیاست ها و اهداف اندیشکده در چارچوب اساسنامه.
 • تهیه و تدوین طرح ها و برنامه های اندیشکده.
 • پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه به مرکز هم اندیشی.
 • انتصاب دبیر اندیشکده.
 • راه اندازی عناوین کمیته های مورد نیاز اندیشکده.
 • انتصاب روسای کمیته های تخصصی اندیشکده (با پیشنهاد دبیر).

تبصره ۱: رئیس اندیشکده در انتصاب دبیر و روسای کمیته های نخصصی از مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها نظرخواهی می نماید.

تبصره ۲: رئیس اندیشکده می‎تواند بخشی از اختیارات خود را دبیر تفویض نماید.

ب) دبیر:

ماده ۹: دبیر با حکم رئیس اندیشکده عهده دار این سمت خواهد بود.

ماده ۱۰: وظایف و اختیارات دبیر اندیشکده عبارتند از:

 • مدیریت دبیرخانه ­ی اندیشکده در چارچوب اختیارات محوله از سوی رئیس اندیشکده.
 • ایجاد ارتباط، هماهنگی بین ارکان اندیشکده.
 • مشارکت در تنظیم برنامه­ ی کاری اندیشکده و کمیته های تخصصی و پیگیری و نظارت بر اجرای دقیق برنامه ­ها و مصوبات.
 • مستندسازی و ثبت و بایگانی صورتجلسات و گزارش­ها.
 • پیشنهاد دبیران کمیته های تخصصی به رئیس اندیشکده.
 • تهیه و تنظیم گزارش‌های دوره­ای فعالیت­های اندیشکده.
 • تهیه و پیشنهاد طرح، برنامه و بودجه اندیشکده.
 • تهیه پیش نویس مصوبات اندیشکده و پشتیباتی علمی، پژوهشی و خدماتی کمیته های تخصصی.
 • دعوت از صاحب نظران جهت ارائه بحث و تبادل نظر در موضوعات راهبردی (با هماهنگی رئیس اندیشکده).
 • برقراری ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی، دستگاه های دولتی، نهادها، موسسات عمومی غیردولتی، صاحب نظران و کارشناسان، خبرگان دانشگاهی و حوزوی.
 • انجام هماهنگی های لازم با مرکز هم اندیشی.

ج) کمیته های تخصصی:

ماده ۱۱: کمیته های تخصصی بر اساس نیازهای دانشگاه، شهر، استان و .. در اندیشکده تشکیل خواهد شد. خطوط کلی و رئوس برنامه های کمیته های تخصصی توسط رییس اندیشکده تعیین می شود.

تبصره ۳: رئیس اندیشکده می‎تواند فردی را به عنوان معاون هماهنگی و مدیر کمیته های تخصصی منصوب نماید.

فصل سوم: مقررات مالی اندیشکده

ماده ۱۲: منابع مالی و درآمدی و بودجه سالانه اندیشکده از محل اعتبارات دانشگاه محل استقرار اندیشکده، کمک ها، موقوفات و درآمدهای اندیشکده تامین می شود.

ماده ۱۳: امضای چک ها و دیگر اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و حساب های اندیشکده، توسط رئیس و دبیر اندیشکده صورت می گیرد.

فصل چهارم: انحلال و تصفیه

ماده ۱۴: انحلال و تصفیه­ ی اندیشکده و هر موضوع دیگری که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، بر اساس تصمیم مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی (نهاد مرکز) به مورد اجرا گذارده خواهد شد. 

این اساسنامه در ۴ فصل، ۱۴ ماده و ۳ تبصره در مورخ ۱۲ اردیهشت ماه ۱۴۰۱ به تصویب مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی(نهاد مرکز) رسیده است.

 

این مطالب را نیز ببینید!

رزومه دکتر خلیل علی‌محمدزاده عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۰۲:۵۸ شماره : ۴۲۱ دکتر خلیل علی‌محمدزاده تاریخ تولد: ۱۳۴۵ محل تولد: تبریز تاریخ عضویت ...