خانه / آموزشی / اقتصاد بهداشت و درمان / چگونه محرومیت اجتماعی(فقر و نابرابری) را از بین ببریم؟ 

چگونه محرومیت اجتماعی(فقر و نابرابری) را از بین ببریم؟ 

چگونه محرومیت اجتماعی(فقر و نابرابری) را از بین ببریم؟

🔸 برابری ، انصاف و عدالت 

✍ فاضل محمدی جامعه شناس اقتصادی و توسعه

✅ از نظر شاخص های اقتصادی فقیر به افرادی گفته می شود که درآمدشان پایین تر از میانگین درآمد کل بوده و از داشتن نیازهای عمومی، ضروری و حیاتی جامعه مانند فرصت های آموزشی، شغلی ، بهداشتی و …. محروم می باشند.

✅ به داوری بنده مفهوم فقر نه تنها در بر گیرنده موارد فوق می باشد، بلکه فراتر از آن شامل فقدان و محرومیت افراد از دسترسی به آزادی های ماهوی، فطری و مواهبی هست که از جانب خداوند مهربان برایشان ارزانی و به ودیعه گذاشته شده است.

✅ پدیده های اقتصادی و اجتماعی چون بیکاری، فاصله های طبقاتی، سوء تغذیه ، امراض و بیماری، نا امیدی، استرس، تشویش و … همواره تهدید و تضعیف کننده آزادی، ابتکار و خلاقیت های بشر و توده های مردم بوده اند.

✅ زنان بی سرپرست و خانواده های تک سرپرست، جوانان بیکار، سالمندان، معلولان، بچه های طلاق، بیماران خاص و … گروههای آسیب پذیر و اکثریتی هستند که از رسیدن به استانداردهای جدید ایجاد شده توسط طبقه اشرافی و نو کیسه گان عاجر و ناتوان بوده و در نهایت آنان را در جامعه منزوی و گوشه گیر کرده است. (اینجا فقر به مانند محرومیت از توانایی ها عمل می کند).

✅ راهکارای مقابله با این پدیده شوم مختصر مطابق با تیتر به شرح ذیل است:

🔸۱_ برابری: برابری و مساوات گرایی به معنای برابری در ایجاد فرصت های شغلی ، آموزشی و تخصیص امکانات برای همگان و آحاد و اقشار مردم است ، توزیع عادلانه ثروت ، درآمدهای ملی و بودجه ، هماهنگی پرداخت حقوق و مزایا ،پوشش همگانی بیمه  و … از دیگر مواردیست که در زمره برنامه های برابری قرار می گیرد .

🔸️۲_ انصاف: متمولینی که از راه مشروع و قانونی ثروتمند شدند بعنوان موتور محرک سرمایه گذاری در جامعه می توانند عمل کنند اما از آنان خواسته خواهد شد برای دستگیری و مساعدت به محرومین و کمک کردن به توسعه کشور مالیات دهند و از دریافت سهم خودشان از مزایای یارانه ایی دولت چشم پوشی نمایند و این یک موضوع و عمل داوطلبانه و خیرخواهانه است که باعث سعادت جامعه شده و به آن انصاف گفته میشود .( مصداق شعر بنی آدم اعضای یک پیکرند)

🔸️۳_ عدالت: از بین بردن انواع تبعیض ها ، رانت ها ، ویژه خواری ها ، انحصارات ، تمکین به اصل قانون ، حکمت و مصلحت نمونه بارز از برقراری عدالت است . سالم سازی و شفافیت ، جلب رضایت ملت نمونه بارز از عدالت است .

این مطالب را نیز ببینید!

طرح درس اقتصاد بهداشت و درمان و بیمه

طرح درس  نام استاد: دکترخلیل علی محمدزاده    رتبه دانشگاهی: استاد        رشته تحصیلی: دکترای پزشکی ...