خانه / پژوهشی / بانک مقالات / دو مقاله آی اس آی

دو مقاله آی اس آی

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Authors:  Saadati, MohammadBahadori, MohammadkarimTeymourzadeh, Ehsan; …  Hosseini, Seyed Mojtabasee more

Published:Aug 2018 in International Journal of Health Care Quality Assurance

DOI: ۱۰٫۱۱۰۸/IJHCQA-08-2017-0150

این مطالب را نیز ببینید!

نامه به سردبیر نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت

بایسته‌های جذب و حفظ نخبگان، علی‌محمدزاده خلیل، نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت، دوره ۷، شماره ...