خانه / پژوهشی / بانک مقالات / مقاله پژوهشی؛ نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد به کارکنان بیمارستان

مقاله پژوهشی؛ نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد به کارکنان بیمارستان

– طولابی راد حسین، علی محمدزاده خلیل*، بهادری محمدکریم، خمرنیا محمد. تبیین و الویت بندی چالشها و عوامل موثر بر نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد به کارکنان بیمارستان های دانشگاهی. مجله علوم پزشکی صدرا، دوره ۹(۴)، پاییز ۱۴۰۰، صفحه ۴۱۰-۳۹۵

مقاله پژوهشی

۳٫ بررسی پیش آگهی سرطان پستان در بیماران با سن بالاتر از ۷۰ سال، گزارشی از رجیستری سرطان پستان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مجید اکرمی؛ صدیقه طهماسبی؛ مهدی شریعت؛ وحید مرادی رنجبر؛ زهرا کیومرثی؛ معصومه قدوسی جوهری

صفحه ۳۵۳-۳۶۶

۱۰٫۳۰۴۷۶/smsj.2022.88772.1183

۵٫ بررسی دانش و عملکرد پرستاران در رابطه با نحوه‌ی اندازه گیری و کنترل فشار کاف لوله تراشه و تراکیاستومی بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه

رویا دوکوهکی؛ محمد رهگشای؛ علی محمد کشت ورز حسام آبادی؛ بنفشه تهرانی نشاط؛ باقر خرم

صفحه ۳۷۵-۳۸۲

۱۰٫۳۰۴۷۶/smsj.2022.93528.1310

این مطالب را نیز ببینید!

نکات ظریف در نگارش مقالات دانشگاهی

انکات ظریف در نگارش مقالات دانشگاهی کاربرد نقل قول در مقالات فارسی: ۱٫ اگر نقل ...