خانه / آموزشی / سمینار مدیریت / برنامه درسی سمینار مدیریت؛ دکترا(نیمسال دوم ۰۱-۱۴۰۰)

برنامه درسی سمینار مدیریت؛ دکترا(نیمسال دوم ۰۱-۱۴۰۰)

موفقیت آسانسور ندارد. باید از پله ها بالا روی.

نام درس: سمینار مدیریت در بهداشت و درمان

واحد درسی: ۳

نام استاد: دکترخلیل علی محمدزاده

مباحث جلسات کلاسی(این لیست در پایان هر جلسه به روز رسانی می شود)

جلسه اول(۲۷ بهمن ۱۴۰۰ ): طرح درس کلاس و تبیین برنامه ریزی کلاسی

جلسه دوم(۴ اسفند): پیرامون نحوه انجام تکالیف کلاسی و مدیریت زمان(ماتریس آیزنهاور)

جلسه سوم(۱۱ اسفند): تنظیم برنامه نهایی و ویژگی های یک سمینار خوب و موفق

جلسه چهارم(۱۸ اسفند): معنی و مفهوم انواع رویدادهای علمی

 

این مطالب را نیز ببینید!

خلاصه ای از کنفرانس مدیریت تحول در نظام سلامت

خلاصه ای از کنفرانس “مدیریت تحول در نظام سلامت” تهران؛ فرهنگستان علوم پزشکی، سالن مجمع ...