سیب سرخ

یادداشت های روزانه(۷۹)

سیب سرخ

میوه که رسید، می افتد و انسان به کمال رسیده هم شهید می شود.
شهید عزیز ما از شام مرگ می هراسید و سال ها در انتظار و طلب صبح شهادت بود.
او آن شب در سوریه مانند شهید مهدی(باکری) نوشت؛ خدایا مرا پاکیزه بپذیر و به تعبیر خود به سمت مقتل خویش سفر کرد.
ساعت ۱.۲۰ دقیقه به وقت نماز شب، در عراق دعاهاش و نوشته اش به استجابت رسید.
آنگاه حرم به حرم طواف گردید، تا به حرم ها و حریم جمهوری اسلامی ایران رسید و در میان یاران لشگرش ماوا گرفت.
او مرد میدان بود.
آری؛ مرد روزهای دشوار و بحران های سخت
او وقف مردم بود.
مردم او را سلطان قلبها و سردار دلها خوانده اند.
او قربانی راه خدا شد.
قربانی صدق، اخلاص و بندگی اش
عاش سعیدا و مات شهیدا
شامگاه سه شنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰
پی نوشت: ویدئو یادداشت در پیج اینستاگرامی

@dr.khalil.amz

@dr.khalil_amz

@hcsm.ir

 

این مطالب را نیز ببینید!

کاهش جمعیت جوان؛ افسردگی جامعه را در پی دارد.

     کاهش جمعیت جوان؛ افسردگی جامعه را در پی دارد. دکترخلیل علی محمدزاده استاد دانشگاه ...