خانه / اخبار / مدیر سایت / سخنی در باب اقتصاد مقاومتی در نظام سلامت

سخنی در باب اقتصاد مقاومتی در نظام سلامت

سخنی در باب اقتصاد مقاومتی در نظام سلامت

دکترخلیل علی محمدزاده

چه باید کرد:

  • الگوگیری از دستاوردها و تجارب حاصل از تفکر بسیجی و مدیریت جهادی در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی مانند دوره دفاع مقدس، تحریم ها و همه گیری کرونا در بخش سلامت با توجه به عوامل تعیین کننده فرهنگی و اجتماعی موثر بر سلامت و نیز ساماندهی عملکرد بهداشت و درمان مبتنی بر نیازها و اولویت ها
  • بکارگیری اصول اقتصاد مقاومتی در دسترس به مولفه های عدالت در سلامت از طریق بهره مندی از سیستم هوشمند فراگیر و یکپارچه ارزیابی و تحلیل عمکرد براساس اندیکاسیون ها، تدوین و اجرای گایدلاین ها، بکارگیری تکنیک ممیزی بالینی و به حداقل رساندن تقاضای القایی در مداخلات پزشکی و رعایت اصل عدم تعارض منافع 
  • توجه به تکمیل و ارتقای زیرساخت ها حوزه بهداشت عمومی و توسعه آموزش و همچنین تخصیص منابع مناسب و متناسب به بخش بهداشت و بخش آموزش در برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • تأکید بر سالم سازی سبک زندگی در کلیه زمینه ها از جمله حوزه سلامت مانند امنیت غذایی، ترک عادت های ناروا و غلط، ترویج سواد سلامتی مردم، اصلاح الگوی مصرف، تلاش در جهت کاهش بار بیماری ها در آینده و پیشگیری از بیماری های مزمن
  • تقویت صنعت بیمه سلامت و تجمیع واقعی بیمه ها در قالب بیمه پایه ملی دولتی و همچنین بیمه های تکمیلی و مازاد خصوصی و دولتی که در آن دهک های نیازمند جامعه در حد قابل توجهی از یارانه های متقاطع دولتی برخوردار باشند.
  • حمایت شایسته از پژوهش های کاربردی و پشتیبانی از تولید داخلی و اعمال مدیریت صحیح در اداره مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانی و همچنین مدیریت نظام مند تولید، نگهداری، توزیع و مصرف دارو، تجهیزات پزشکی و امور آزمایشگاه ها و …
  • اهتمام به پاسخگویی به سوالات مطرح در کارآیی فنی و کارآیی تخصیصی در کلیه اقدامات بهداشتی و درمانی کشور و نوسازی شبکه بهداشت و درمان کشور و همچنین توجه به الزامات و مفهوم عدالت افقی و عدالت عمودی در مراقبت های بهداشتی و درمانی مردم با توجه به نیاز و شدت بیماری و همچنین بهره مندی از یارانه ها در دهک درآمدی پایین
  • ارتقای شاخص های عدالت در سلامت از طریق تنظیم کلی تخصیص ها، داوری در مورد موفقیت سیاستگذاری های پیشین، توجه به اهمیت فعالیت های خارج از بخش بهداشت و درمان، در نظر گرفتن بهترین شکل هزینه در خدمات بهداشتی و نیز انتخاب شکل مناسب خدمات و ترکیب خدمات و روش ها

این مطالب را نیز ببینید!

برگزاری کنفرانس یک روزه مدیریت تعارض منافع در نظام سلامت

کنفرانس یک روزه مدیریت تعارض منافع در نظام سلامت برگزار می شود. دکترخلیل علی محمدزاده ...