خانه / اخبار / مدیر سایت / سخنی در باب اقتصاد مقاومتی در نظام سلامت

سخنی در باب اقتصاد مقاومتی در نظام سلامت

سخنی در باب اقتصاد مقاومتی در نظام سلامت

دکترخلیل علی محمدزاده

چه باید کرد:

  • الگوگیری از دستاوردها و تجارب حاصل از تفکر بسیجی و مدیریت جهادی در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی مانند دوره دفاع مقدس، تحریم ها و همه گیری کرونا در بخش سلامت با توجه به عوامل تعیین کننده فرهنگی و اجتماعی موثر بر سلامت و نیز ساماندهی عملکرد بهداشت و درمان مبتنی بر نیازها و اولویت ها
  • بکارگیری اصول اقتصاد مقاومتی در دسترس به مولفه های عدالت در سلامت از طریق بهره مندی از سیستم هوشمند فراگیر و یکپارچه ارزیابی و تحلیل عمکرد براساس اندیکاسیون ها، تدوین و اجرای گایدلاین ها، بکارگیری تکنیک ممیزی بالینی و به حداقل رساندن تقاضای القایی در مداخلات پزشکی و رعایت اصل عدم تعارض منافع 
  • توجه به تکمیل و ارتقای زیرساخت ها حوزه بهداشت عمومی و توسعه آموزش و همچنین تخصیص منابع مناسب و متناسب به بخش بهداشت و بخش آموزش در برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • تأکید بر سالم سازی سبک زندگی در کلیه زمینه ها از جمله حوزه سلامت مانند امنیت غذایی، ترک عادت های ناروا و غلط، ترویج سواد سلامتی مردم، اصلاح الگوی مصرف، تلاش در جهت کاهش بار بیماری ها در آینده و پیشگیری از بیماری های مزمن
  • تقویت صنعت بیمه سلامت و تجمیع واقعی بیمه ها در قالب بیمه پایه ملی دولتی و همچنین بیمه های تکمیلی و مازاد خصوصی و دولتی که در آن دهک های نیازمند جامعه در حد قابل توجهی از یارانه های متقاطع دولتی برخوردار باشند.
  • حمایت شایسته از پژوهش های کاربردی و پشتیبانی از تولید داخلی و اعمال مدیریت صحیح در اداره مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانی و همچنین مدیریت نظام مند تولید، نگهداری، توزیع و مصرف دارو، تجهیزات پزشکی و امور آزمایشگاه ها و …
  • اهتمام به پاسخگویی به سوالات مطرح در کارآیی فنی و کارآیی تخصیصی در کلیه اقدامات بهداشتی و درمانی کشور و نوسازی شبکه بهداشت و درمان کشور و همچنین توجه به الزامات و مفهوم عدالت افقی و عدالت عمودی در مراقبت های بهداشتی و درمانی مردم با توجه به نیاز و شدت بیماری و همچنین بهره مندی از یارانه ها در دهک درآمدی پایین
  • ارتقای شاخص های عدالت در سلامت از طریق تنظیم کلی تخصیص ها، داوری در مورد موفقیت سیاستگذاری های پیشین، توجه به اهمیت فعالیت های خارج از بخش بهداشت و درمان، در نظر گرفتن بهترین شکل هزینه در خدمات بهداشتی و نیز انتخاب شکل مناسب خدمات و ترکیب خدمات و روش ها

این مطالب را نیز ببینید!

تسلیت درگذشت پدر استاد دکتر مریم شریف پور

دکترخلیل علی محمدزاده عضو فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده بمناسبت ...