خانه / پژوهشی / بانک مقالات / دو مقاله scopus کاربردی جهت مرور و استناد در پژوهش های کاربردی

دو مقاله scopus کاربردی جهت مرور و استناد در پژوهش های کاربردی

مشخصات مقاله ۱۹۰۲۹۰
مشخصات مقاله ۱۹۰۲۷۶

این مطالب را نیز ببینید!

Analysis of Policies for Organizing and Managing Informal Settlements in Iran: A Content Analysis Method

Analysis of Policies for Organizing and Managing Informal Settlements in Iran: A Content Analysis Method ...