خانه / اخبار / مدیر سایت / مدیریت میدانی

مدیریت میدانی

یادداشت های روزانه(۱۳)
مدیریت میدانی
مدیریت میدانی و مردمی دولت سیزدهم
وقتی مدیریت برای جمع آوری داده های کیفی، راسا وارد میدان می گردد، تا با مسائل جامعه بطور مستقیم و طبیعی درگیر شود، اطلاعات مورد نیاز بزودی کشف گردیده و نکات مهم برای تجزیه و تحلیل، جمع آوری و مهیا می شود.
مدیران ارشد برای شناسایی مسائل مهم و رعایت الویت ها و حل آنها به کاربست چنین روشهایی نیاز مبرم دارند.
ماندن در دفتر کار و مشاهده درد مردم از دور دست ها و یا رسانه ها، مخصوصا اگر میدان بحرانی باشد و مدیر نیز در حصار افراد خاص و یا سیستم های اطلاعاتی صرفا رسمی باشد، ممکن است او را از واقعیت های جامعه و اتخاذ تصمیمات منتهی به نتیجه باز دارد.
دیدن و شنیدن رنج مردم در جامعه، در کنار رفع آلودگی های نظارتی و اخذ گزارش های دقیق دیگر، می تواند به ارزیابی برنامه های اجرایی و ممیزی قاطع گزارش های تسلیمی و همچنین تصمیم گیری های مناسب منجر شود.
بدیهی است تداوم استفاده از این نوع روش ها، سازمان ها را از جهان بینی صحیح برخوردار ساخته، از حالت ابهام خارج نموده و در شرایط واقعی قرار می دهد.
این روش یکی از بهترین و اطمینان بخش ترین مسیرها برای بروزرسانی وضعیت موجود و حتی کسب اطلاعات محرمانه و حرکت به سوی وضعیت مطلوب و متعالی است.
تمام اعضاء و مدیران دولت مردمی برای ایران قوی، بایستی رفتار رئیس جمهوری را الگوی خویش بدانند و از طریق دیدار با مردم و حضور در بین آنها و قرار گرفتن در قلب حوادث و مشکلات، هم با مردم ابراز همدردی و همراهی کنند و هم راه حل های قاطع و برنامه های کارآمدی را تدوین و به اقدام و عمل برسانند.
در چارچوب این سبک مدیریتی، گره ها زودتر و آسانتر گشوده می شود، بوروکراسی کم می گردد، امید و اعتماد آفریده می شود و مردم به مشارکت هر چه بیشتر برای حل مشکلات کشور، ترغیب می گردند.
همبستگی مومنانه ملت و دولت در راه مناسب سازی سیستم ها، فرآیندها و رویه ها و شایسته گزینی، از پایه های مهم تحول خواهی است.
#مدیریت_میدانی
#تحول
#سیستم
#فرایند
#نیروی_انسانی
#بوروکراسی
#سبک_مدیریتی
#دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده
عصر روز شنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۰
@dr.khalil.amz
@hcsm.ir

این مطالب را نیز ببینید!

سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی

بیمارستان فرهیختگان؛ میزبان همایش سلامت، حکمت و حکمرانی سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، ...