خانه / پژوهشی / بانک مقالات / مدل مفهومی سلامت زنان سالمند در ایران: مطالعه مروری

مدل مفهومی سلامت زنان سالمند در ایران: مطالعه مروری

Iranian Journal of Ageing
– طایری سودابه، جعفری مهرنوش، علی محمدزاده خلیل. حسینی سیدمجتبی، شهانقی کامران. مدل مفهومی سلامت زنان سالمند در ایران: مطالعه مروری، مجله سالمندی ایران، دوره ۱۶(۳)، پائیز ۱۴۰۰، صفحه در حال انتشار
۱- گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.
۲- گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران. ، Email;mehr_j۱۳۴@ yahoo.com
۳- دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.
چکیده:   (۱۰۵ مشاهده)
اهداف: پیش بینی ها حکایت از زنانه شدن سالمندی در جهان و ایران دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی روند سالمندی زنان، اثرات سالمندی، تفاوت وضعیت و عوامل موثر در سلامت زنان سالمند، و نحوه دستیابی به سلامت سالمندی در زنان در منابع موجود می باشد.
مواد و روش ها:این مطالعه مروری بر اساس چک لیست PRISMA انجام شد. برای دستیابی به اهداف، اسناد و مقالاتی، در پایگاه های انگلیسی و فارسی پاپمد ،اسکاپوس الزویر، بانک اطلاعات نشریات کشور، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، نورمگز، سایت سازمان جهانی بهداشت، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، گو گل کروم؛ با کلید واژه گان انگلیسی: Elderly, aged, healthy aging, older women, health services  و کلید واژگان فارسی سالمند، سالمندی، سلامت سالمندی، سالمندی زنان، خدمات سلامت سالمندی تا خرداد ۱۳۹۹، بررسی شد.
یافته ها:افزایش نسبت سالمندان زن و زنانه شدن سالمندی، نتیجه توسعه و موفقیت نظام سلامت است. مدیریت نادرست سالمندی، یک تهدید جدی برای سیستم های بهداشتی- درمانی، اقتصادی – اجتماعی و توسعه پایدار است. تفاوت شاخص های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و سلامت، در سالمندان زن وضعیت نامطلوب تری نسبت به مردان دارد که ناشی از اثرات متفاوت عوامل موثر بر سلامت، در زنان است. ویژه گی های برنامه های سالمندی ایران؛ اغلب بدون مشارکت سالمند، مقطعی و برای مدیریت شرایط بهداشتی فردی، موردی، بالینی است. ارائه خدمات ادغامی فقط در سطح اول خدمات بهداشتی و درمانی و دولتی بوده و فاقد رویکرد جنس و جنسیت و رویکرد راهبردی و یکپارچه بین بخشی است.
نتیجه گیری:برای دستیابی به سلامت سالمندی زنان، لازم است سیاست گذاری و برنامه ریزی در سطوح حاکمیت، سازمانی و ارائه خدمات؛ با رویکرد عدالت جنسیتی باشد. مداخلات برای رسیدن به هدف دارای ویژه گی های سالمند محور، تعاملی، چند تخصصی، مستمر، مشارکتی، هماهنگی در سطوح بالینی، سازمانی و سیستمی با تحلیل و چرخه بازخور، وجود سیستم اطلاعاتی یکپارچه، و تحقیق و توسعه باشد. به تربیت و بکارگیری نیروی انسانی چند مهارته با لحاظ تفاوت نیازها در زنان و مردان سالمند، تاکید می شود.
متن کامل [PDF 1857 kb]   (۵۸ دریافت) 
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: سالمند شناسی
دریافت: ۱۳۹۹/۷/۳۰ | پذیرش: ۱۴۰۰/۱/۲۴

این مطالب را نیز ببینید!

Identifying the outcomes of healthy lifestyles in the post-COVID-19

Identifying the outcomes of healthy lifestyles in the post-COVID-19 era in the Iranian health system ...