خانه / اخبار / مدیر سایت / حواسمان به داشته هایمان هست؟!

حواسمان به داشته هایمان هست؟!

یادداشت های روزانه(۱۰)

حواسمان به داشته هایمان هست؟!

کمی تأمل 🤔 ✔قدر داشته هایمان را بدانیم... 🙁گاهی آنچه داریم آرزوی دیگران است...
شکر نعمت، نعمتت افزون کند
کفر نعمت از کفت بیرون کند
قدر داشته هایمان را می دانیم؟ با داشته هایمان زندگی می کنیم و یا خوشبختی را به آینده و به آرزوهای تمامیت خواهانه خود موکول کرده ایم؟!
خداوند در آیه ۷ سوره ابراهیم می فرماید: لَئِنْ شَکَرْتُمْ لأزِیدَنَّکُمْ
اگر شکرگزار نعمتها بودید، نعمتهایم را افزون خواهم نمود.
بخشنده ی نعمت ها، خداست. هر نعمتی برای تحقق هدفی به ما عطا شده است. برای نعمت هایی که داریم؛ آیا شکر زبانی و شکر عملی بجا می آوریم؟ شکر، نعمت را افزون می کند و کفر، موجب فنای آن می گردد.
از اصول شکرگزاری این است که از دستورات خدا نافرمانی نکنیم و از گناه بپرهیزیم و در داشته های خود تفکر کنیم.
آرامش، هنر نیندیشیدن به چیزهایی است که بی ارزشند و یا از آن ما نیستند. در آرامش درون خویش، درست بیندیشیم و تنها به خدا قدرت دهیم.
#نعمت
#شکر#آرامش
#گناه#اندیشه#سوره_ابراهیم
#دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده
عصر روز چهارشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۰

@hcsm.ir

@dr.khalil_amz

این مطالب را نیز ببینید!

برگزاری کنفرانس یک روزه مدیریت تعارض منافع در نظام سلامت

کنفرانس یک روزه مدیریت تعارض منافع در نظام سلامت برگزار می شود. دکترخلیل علی محمدزاده ...