خانه / آموزشی / روابط درون بخشی و برون بخشی / اهداف و وظایف برخی کمیته ها در یک بیمارستان چشم پزشکی

اهداف و وظایف برخی کمیته ها در یک بیمارستان چشم پزشکی

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س)

قطب علمی چشم پزشکی

اهداف کمیته های بیمارستانی

هدف اصلی اطمینان، کنترل و تضمین کیفیت در تمام فعالیتهای بیمارستان است

سایر اهداف

–      کنترل کیفیت عموم فعالیتها بویژه فعالیتهای درمانی بیمارستان

–      تامین و تضمین خدمات شبانه روزی اورژانس در همه شرایط

–      تامین و تضمین آمادگی ارائه خدمت در حوادث غیر مترقبه

–      مراقبت و نظارت بر مراعات موازین شرعی و اصول اخلاق پزشکی در همه شرایط و در جمیع خدمات بیمارستانی

–      برقراری نظام و عملکرد موثر سیستم صحیح اطلاع رسانی و گزارش دهی و پیگیری روند مرگ و میر و عوارض و …

–      تعیین جایگاه بیمارستان در نظام ارجاع و نظارت بر مراعات سیستم ارجاع

وظایف کمیته های بیمارستانی

      تعیین خط مشی و زمینه های عملکرد بیمارستان برای تحقق اهداف و براساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه

      طراحی برنامه ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مذبور

      شناسایی مشکلات و معضلات اصلی در عملکرد بیمارستان و رهیابی جهت حل آنها

      تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان خدمت

      پیشنهاد اعضا و ترکیب زیر کمیته های بیمارستانی براساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه و دستورالعمل احرازی ارزشیابی

      پیگیری روند ارتقا کیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم و مستمر درونی بیمارستان

 

رسالت کمیته پاسداری و مراقبت از ارزشهای متعالی

تصمیم گیری در مورد مشکلات، سیاستهای اصولی و مسائل مطرح برای مراکز شش ماهه بعد. مدت این جلسات باید سه ساعت باشد و صورتجلسه فی مجلس تنظیم و به ریاست دانشگاه منعکس گردد

 رسالت کمیته مدیریت کیفی بیمارستان

برنامه ریزی گروهی برای حل مشکلات مطرح، ارائه راهکارهای عملی برای ارتقاء مستمر کیفیت همه فعالیتهای بیمارستان و تعیین وظایف و مسئولیتهای داخلی به تفکیک پرسنل بیمارستان

رسالت کمیته اخلاق  و موازین شرعی

ارائه رهیافتهای لازم در زمینه نحوه استفاده مطلوب از یافته های علوم تجربی و پاراکلینیک و مراعات ارزشهای متعالی اسلام در امور پزشکی- شرح وظایف بر اساس امر به معروف و نهی از منکر

رسالت کمیته نظارت و ارزشیابی درونی بیمارستان

ارزیابی مستمر درونی سیستم ( تهیه شرح وظایف قسمتهای مختلف بیمارستان براساس مقررات و ابلاغ به واحدها و نظارت بر حسن اجرای این وظایف )- ارتقاء مستمر بهبود کیفیت و حفظ آمادگیهای بیمارستان

رسالت کمیته اسناد، مدارک پزشکی و تنظیم پرونده ها

نظارت بر ایجاد و تجهیز واحد بایگانی- رفع نواقصات پرونده ها و ارتقاء کیفیت نظام پرونده نویسی، نظارت بر نگهداری بهتر پرونده ها، از رده خارج کردن پرونده های قدیمی

وظایف کمیته دارو، درمان و تجهیزات

–      ترویج شیوه های علمی درمان ودارو

–      آشنا نمودن پزشکان و پرسنل درمانی با تازه های دارویی

–      نظارت بر حسن اجرای روند مسائل درمانی

–      بررسی نتایج درمان با تاکید بر عوارض و مرگ و میر

–      ترویج مشاوره در بیمارستان

–      ایجاد هماهنگی بین پزشکان و پرسنل درمانی

–      ایجاد هماهنگی و ایجاد شرایط مطلوب در زمینه همکاری پرسنل با مدیریت- تدارکات و همکاران اداری و خدماتی

–      رسیدگی به کمبودها و مشکلات دارو و درمان و ارائه راه حل

–      نظارت بر مصرف غیر منطقی آنتی بیوتیکها و برخورد با آنها

–      نظارت بر تجویز غیر مجاز دارو و برخورد با آنها

–      نظارت بر احتمال تجویز داروهای ممنوعه و برخورد با آنها

–      نظارت بر تجویز غیر منطقی ترکیبات دارویی (چند دارویی)

–      نظارت بر مراعات لیست داروهای موجود در بیمارستان

–      نظارت بر نحوه مصرف داروهای مخدر

–      نظارت بر عوارض ایاتروژنیک داروها و سرمها

–      پیش بینی و ارائه برنامه برای تهیه ابزار یدکی دستگاهها

وظایف کمیته مرگ و میر و عوارض بیمارستانی

–      بررسی منظم همه موارد مرگ و میر

–      بررسی دوره ای عوارض بیمارستانی

–      پیگیری موارد قانونی

–      تهیه گزارشات کارشناسی برای ارسال به رئیس دانشگاه (بصورت محرمانه)

–      تهیه پاسخ مورد نیاز مراجع قانونی

–      برخورد با قصورات در حدود اختیارات بیمارستان

–      اتخاذ تدابیر به منظور کاهش عوارض و مرگ و میر بیمارستان

–      بررسی علل مرگ و میر

–      برگزاری کنفرانسهای مرتالیته و موربیدیته در سطح بیمارستان

وظایف کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستانی و لنژ

–      بحث و تصمیم گیری درباره مشکلات و گزارشهای ارائه شده به کمیته

–      تعیین خط مشی درمانی در بکارگیری محلول ضدعفونی- میکروبکش جدید و جلوگیری از مصرف بی رویه آنتی بیوتیکها

–      تهیه گزارش کار و تعیین میزان موافقت اقدامات پیشگیرانه بمنظور ارائه به مقامات ذیصلاح بهداشتی

–      تهیه دستورالعمل اجرایی دوره های بازآموزی پرسنل و انعکاس هر دوره در نشریات خبری آموزشی

–      نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان

–      نظارت بر بهداشت فردی و نظافت کارکنان

–      بررسی عفونتهای بیمارستانی به صورت روتین

–      بررسی انجام صحیح استریلزاسیون و آماده نمودن پکها، ستها و …

–      نظارت بر انجام صحیح امحاء البسه و وسایل آلوده ( زباله های عفونی )

–      نظارت بر جداسازی و دفع بهداشتی زباله ها

–      انجام کشتهای ادواری از محیط های درمانی، البسه و وسایل بیماران و …

–      نظارت و پیگیری نحوه مراقبت پزشکی و پرستاری از بیماران عفونی

–      تشخیص وضعیت عفونتهای بیمارستانی، بررسی مستمر میکروارگانیسم موجود، مقاومت و حساسیت دارویی جرمها و اتخاذ تدابیر لازم در موارد ضروری

–      انجام واکسیناسیون ضروری برای کلیه پرسنل

–      نظارت بر تفکیک اشیاء و پارچه های عفونی از غیر عفونی

–      نظارت بر خرید، دوخت، نگهداری، تعویض و جایگزینی البسه

–      نظارت بر نحوه استفاده صحیح از ماشین های لباس شویی، اتو کشی، اتوکلاو

–      مراقبت و تضمین ایمنی پرسنل و معاینات پرسنل، لاندری، خیاط خانه و تهیه کارت بهداشتی برای ایشان

 کمیته کادر پزشکی، پرسنل پرستاری و کارکنان بیمارستان

–      بررسی گذشته نگر و زمان حال عملکرد پزشکان در بهبود بیماران در بیمارستان و بیماران مرخص شده از طریق پرسشنامه، مصاحبه و پرونده ی بیماران

–      نظارت و تنظیم برنامه ی کادر پزشکی تخصصی و حضور و فعالیت پزشکان

–      نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی بالینی دستیاران، کارورزان و دانشجویان

–      حل مشکلات آموزشی دانشجویان

–      بررسی نحوه انجام وظیفه کادر پزشکی و تخصصی در قبال بیماران بخصوص اورژانس

–      نظارت بر حسن اجرای پرونده نویسی و ثبت وضعیت بیماران در پرونده ها

–      ترویج مشاوره پزشکی و نظارت بر نحوه حضور و رعایت سلسله مراتب علمی در معاینه ی بیماران

–      برنامه ریزی در خصوص بهبود مستمر کیفیت خدمات پزشکی و پرستاری

–      برنامه ریزی در جهت آموزش مداوم پزشکان، متخصصین، پرستاران

–      تنظیم برنامه های علمی ( گزارش صبحگاهی- کنفرانس هفتگی و …)

–      برسی دیدگاههای اصلاحی کادر پزشکی و متخصص در رضایمندی ایشان از مدیریت

–      مشارکت در برنامه ریزی به منظور تامین نیروی انسانی متخصص و ارتقاء دانش علمی و عملی پرسنل

–      بررسی راههای علمی و اجرایی برای حل مشکلات پزشکان

–      نظارت بر تنظیم برنامه شیفت بندی کادر پرستاری و کارکنان

–      نظارت بر حسن ارائه آموزشهای مورد نیاز بیماران

–      نظارت بر اقدامات و وظایف پرستاری

–      بررسی اتفاقات رخ داده در بخش مانند افتادن از تخت، زخم بستر و …

–      بررسی استفاده نامناسب یا بیش از حد وسایل یکبار مصرف، داروها و …

–      بررسی موارد عدم پیروی از دستورات صادره از طرف پزشکان

–      ارائه پیشنهاد تشویق و توبیخ پرسنل و کارکنان

–      ارزیابی سالانه اقدامات پرستاری و سایر کارکنان

–       بررسی راههای علی و اجرایی رفاه و تفریحات سالم برای پرسنل

–      بررسی رضایت پرستاران و کارکنان از خط مشی ها

–      بررسی رضایت بیماران از خدمات پرستاری و کارکنان

این مطالب را نیز ببینید!

هم اکنون؛ برگزاری سمینار(وبینار) مدیریت تحول در نظام سلامت با امتیاز بازآموزی

فرهنگستان علوم پزشکی گروه تخصصی علوم پیراپزشکی زیرگروه مدیریت حدمات بهداشتی و درمانی کنفرانس یک ...