خانه / پژوهشی / بانک مقالات / The Relationship between Health Literacy and General Health

The Relationship between Health Literacy and General Health

The Relationship between Health Literacy and General Health Level of Hemodialysis Patients: A Case Study in Iran

 Mohammadkarim Bahadori ۱ Fahimeh Najari ۲ and Khalil Alimohammadzadeh ۳*

 Authors Information

۱ Health Management Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
۲ Health Deputy, Bam University of Medical Sciences, Kerman, Iran
۳ Department of Health Services Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
 Article information
 • Nephro-Urology Monthly: May 2018, ۱۰ (۳); e66034
 • Published Online: May 14, 2018
 • Article Type: Research Article
 • Received: February 27, 2018
 • Accepted: April 24, 2018
 • DOI۱۰٫۵۸۱۲/numonthly.66034

To Cite: Bahadori M, Najari F, Alimohammadzadeh K. The Relationship between Health Literacy and General Health Level of Hemodialysis Patients: A Case Study in Iran, Nephro-Urol Mon. 2018 ;10(3):e66034. doi: 10.5812/numonthly.66034.

Abstract
Copyright © ۲۰۱۸, Nephro-Urology Monthly. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited
۱٫ Background
۲٫ Objectives
۳٫ Methods
۴٫ Results
۵٫ Discussion
Acknowledgements
Footnotes
References
 • ۱٫ Kaba E, Bellou P, Iordanou P, Andrea S, Kyritsi E, Gerogianni G, et al. Problems experienced by haemodialysis patients in Greece. Br J Nurs. 2007;16(14):868-72. doi: ۱۰٫۱۲۹۶۸/bjon.2007.16.14.24325. [PubMed: ۱۷۸۵۱۳۴۸].
 • ۲٫ Heidarzadeh M, Atashpeikar S, Jalilazar T. Relationship between quality of life and self-care ability in patients receiving hemodialysis. Iran J Nurs Midwifery Res. 2010;15(2):71-6. [PubMed: ۲۱۵۸۹۷۸۳]. [PubMed Central: PMC3093176].
 • ۳٫ Xue JL, Ma JZ, Louis TA, Collins AJ. Forecast of the number of patients with end-stage renal disease in the United States to the year 2010. J Am Soc Nephrol. 2001;12(12):2753-8. [PubMed: ۱۱۷۲۹۲۴۵].
 • ۴٫ Hassanzadeh J, Hashiani AA, Rajaeefard A, Salahi H, Khedmati E, Kakaei F, et al. Long-term survival of living donor renal transplants: A single center study. Indian J Nephrol. 2010;20(4):179-84. doi: ۱۰٫۴۱۰۳/۰۹۷۱-۴۰۶۵٫۷۳۴۳۹. [PubMed: ۲۱۲۰۶۶۷۸]. [PubMed Central: PMC3008945].
 • ۵٫ Thorsteinsdottir B, Swetz KM, Feely MA, Mueller PS, Williams AW. Are there alternatives to hemodialysis for the elderly patient with end-stage renal failure? Mayo Clin Proc. 2012;87(6):514-6. doi: ۱۰٫۱۰۱۶/j.mayocp.2012.02.016. [PubMed: ۲۲۶۷۷۰۷۱]. [PubMed Central: PMC3498386].
 • ۶٫ Hakim RM, Depner TA, Parker TF. Adequacy of Hemodialysis. Am J Kidney Dis. 1992;20(2):107-23. doi: ۱۰٫۱۰۱۶/s0272-6386(12)80538-5.
 • ۷٫ Sehgal AR, Leon JB, Siminoff LA, Singer ME, Bunosky LM, Cebul RD. Improving the quality of hemodialysis treatment: a community-based randomized controlled trial to overcome patient-specific barriers. JAMA. 2002;287(15):1961-7. [PubMed: ۱۱۹۶۰۵۳۸].
 • ۸٫ Kazemi M, Nasrabadi AN, Hasanpour M, Hassankhani H, Mills J. Experience of Iranian persons receiving hemodialysis: a descriptive, exploratory study. Nurs Health Sci. 2011;13(1):88-93. doi: ۱۰٫۱۱۱۱/j.1442-2018.2011.00586.x. [PubMed: ۲۱۴۲۶۴۶۰].
 • ۹٫ Tsay SL, Hung LO. Empowerment of patients with end-stage renal disease–a randomized controlled trial. Int J Nurs Stud. 2004;41(1):59-65. [PubMed: ۱۴۶۷۰۳۹۵].
 • ۱۰٫ Joshi VD, Mooppil N, Lim JF. Validation of the kidney disease quality of life-short form: a cross-sectional study of a dialysis-targeted health measure in Singapore. BMC Nephrol. 2010;11:36. doi: ۱۰٫۱۱۸۶/۱۴۷۱-۲۳۶۹-۱۱-۳۶. [PubMed: ۲۱۱۷۲۰۰۸]. [PubMed Central: PMC3014913].
 • ۱۱٫ Welch JL, Austin JK. Stressors, coping and depression in haemodialysis patients. J Adv Nurs. 2001;33(2):200-7. [PubMed: ۱۱۱۶۸۷۰۳].
 • ۱۲٫ Griva K, Mooppil N, Seet P, Krishnan DS, James H, Newman SP. The NKF-NUS hemodialysis trial protocol – a randomized controlled trial to determine the effectiveness of a self management intervention for hemodialysis patients. BMC Nephrol. 2011;12:4. doi: ۱۰٫۱۱۸۶/۱۴۷۱-۲۳۶۹-۱۲-۴. [PubMed: ۲۱۲۷۲۳۸۲]. [PubMed Central: PMC3048524].
 • ۱۳٫ Kandula NR, Nsiah-Kumi PA, Makoul G, Sager J, Zei CP, Glass S, et al. The relationship between health literacy and knowledge improvement after a multimedia type 2 diabetes education program. Patient Educ Couns. 2009;75(3):321-7. doi: ۱۰٫۱۰۱۶/j.pec.2009.04.001. [PubMed: ۱۹۳۹۵۲۲۳].
 • ۱۴٫ McCray AT. Promoting health literacy. J Am Med Inform Assoc. 2005;12(2):152-63. doi: ۱۰٫۱۱۹۷/jamia.M1687. [PubMed: ۱۵۵۶۱۷۸۲]. [PubMed Central: PMC551547].
 • ۱۵٫ Saha S. Improving literacy as a means to reducing health disparities. J Gen Intern Med. 2006;21(8):893-5. doi: ۱۰٫۱۱۱۱/j.1525-1497.2006.00546.x. [PubMed: ۱۶۸۸۱۹۵۵]. [PubMed Central: PMC1831565].
 • ۱۶٫ Curtis LM, Wolf MS, Weiss KB, Grammer LC. The impact of health literacy and socioeconomic status on asthma disparities. J Asthma. 2012;49(2):178-83. doi: ۱۰٫۳۱۰۹/۰۲۷۷۰۹۰۳٫۲۰۱۱٫۶۴۸۲۹۷. [PubMed: ۲۲۲۷۷۰۷۲]. [PubMed Central: PMC3509174].
 • ۱۷٫ Baker DW, Wolf MS, Feinglass J, Thompson JA, Gazmararian JA, Huang J. Health literacy and mortality among elderly persons. Arch Intern Med. 2007;167(14):1503-9. doi: ۱۰٫۱۰۰۱/archinte.167.14.1503. [PubMed: ۱۷۶۴۶۶۰۴].
 • ۱۸٫ Haghdoost AA, Rakhshani F, Aarabi M, Montazeri A, Tavousi M, Solimanian A, et al. Iranian Health Literacy Questionnaire (IHLQ): An Instrument for Measuring Health Literacy in Iran. Iran Red Crescent Med J. 2015;17(6). e25831. doi: ۱۰٫۵۸۱۲/ircmj.17(5)2015.25831. [PubMed: ۲۶۲۹۰۷۵۲]. [PubMed Central: PMC4537788].
 • ۱۹٫ Mollakhalili H, Papi A, Zare-Farashbandi F, Sharifirad G, HasanZadeh A. A survey on health literacy of inpatient’s educational hospitals of Isfahan University of Medical Sciences in 2012. J Educ Health Promot. 2014;3:66. doi: ۱۰٫۴۱۰۳/۲۲۷۷-۹۵۳۱٫۱۳۴۸۰۴. [PubMed: ۲۵۰۷۷۱۵۹]. [PubMed Central: PMC4113979].
 • ۲۰٫ Pamuk ER, Wagener DK, Molla MT. Achieving national health objectives: the impact on life expectancy and on healthy life expectancy. Am J Public Health. 2004;94(3):378-83. [PubMed: ۱۴۹۹۸۷۹۹]. [PubMed Central: PMC1448261].
 • ۲۱٫ Wickstead R, Furnham A. Comparing mental health literacy and physical health literacy: an exploratory study. J Ment Health. 2017;26(5):449-56. doi: ۱۰٫۱۰۸۰/۰۹۶۳۸۲۳۷٫۲۰۱۷٫۱۲۹۴۷۴۳. [PubMed: ۲۸۲۹۰۷۳۳].
 • ۲۲٫ Pagels AA, Soderkvist BK, Medin C, Hylander B, Heiwe S. Health-related quality of life in different stages of chronic kidney disease and at initiation of dialysis treatment. Health Qual Life Outcomes. 2012;10:71. doi: ۱۰٫۱۱۸۶/۱۴۷۷-۷۵۲۵-۱۰-۷۱. [PubMed: ۲۲۷۱۰۰۱۳]. [PubMed Central: PMC3511211].
 • ۲۳٫ Baker DW, Parker RM, Williams MV, Clark WS, Nurss J. The relationship of patient reading ability to self-reported health and use of health services. Am J Public Health. 1997;87(6):1027-30. [PubMed: ۹۲۲۴۱۹۰]. [PubMed Central: PMC1380944].
 • ۲۴٫ Omachi TA, Sarkar U, Yelin EH, Blanc PD, Katz PP. Lower health literacy is associated with poorer health status and outcomes in chronic obstructive pulmonary disease. J Gen Intern Med. 2013;28(1):74-81. doi: ۱۰٫۱۰۰۷/s11606-012-2177-3. [PubMed: ۲۲۸۹۰۶۲۲]. [PubMed Central: PMC3539035].
 • ۲۵٫ Sammarco A. Perceived social support, uncertainty, and quality of life of younger breast cancer survivors. Cancer Nurs. 2001;24(3):212-9. [PubMed: ۱۱۴۰۹۰۶۵].
 • ۲۶٫ Cestari TF, Hexsel D, Viegas ML, Azulay L, Hassun K, Almeida AR, et al. Validation of a melasma quality of life questionnaire for Brazilian Portuguese language: the MelasQoL-BP study and improvement of QoL of melasma patients after triple combination therapy. Br J Dermatol. 2006;156 Suppl 1:13-20. doi: ۱۰٫۱۱۱۱/j.1365-2133.2006.07591.x. [PubMed: ۱۷۱۷۶۳۰۰].
 • ۲۷٫ Montazeri A, Tavousi M, Rakhshani F, Azin SA, Jahangiri K, Ebadi M, et al. Health Literacy for Iranian Adults (HELIA): development and psychometric properties. Payesh. 2014;13(1):589-99. Persian.
 • ۲۸٫ Goldberg DP, Hillier VF. A scaled version of the General Health Questionnaire. Psychol Med. 2009;9(1):139. doi: ۱۰٫۱۰۱۷/s0033291700021644.
 • ۲۹٫ Karimi S, Keyvanara M, Hosseini M, Jazi MJ, Khorasani E. The relationship between health literacy with health status and healthcare utilization in 18-64 years old people in Isfahan. J Educ Health Promot. 2014;3:75. doi: ۱۰٫۴۱۰۳/۲۲۷۷-۹۵۳۱٫۱۳۴۹۱۰. [PubMed: ۲۵۰۷۷۱۶۸]. [PubMed Central: PMC4113988].
 • ۳۰٫ Muir KW, Lee PP. Health literacy and ophthalmic patient education. Surv Ophthalmol. 2010;55(5):454-9. doi: ۱۰٫۱۰۱۶/j.survophthal.2010.03.005. [PubMed: ۲۰۶۵۰۵۰۳]. [PubMed Central: PMC2918723].
 • ۳۱٫ Williams MV. Recognizing and overcoming inadequate health literacy, a barrier to care. Cleve Clin J Med. 2002;69(5):415-8. [PubMed: ۱۲۰۲۲۳۸۵].
 • ۳۲٫ MacLeod S, Musich S, Gulyas S, Cheng Y, Tkatch R, Cempellin D, et al. The impact of inadequate health literacy on patient satisfaction, healthcare utilization, and expenditures among older adults. Geriatr Nurs. 2017;38(4):334-41. doi: ۱۰٫۱۰۱۶/j.gerinurse.2016.12.003. [PubMed: ۲۸۰۸۹۲۱۷].
 • ۳۳٫ Al Sayah F, Majumdar SR, Egede LE, Johnson JA. Associations between health literacy and health outcomes in a predominantly low-income african american population with type 2 diabetes. J Health Commun. 2015;20(5):581-8. doi: ۱۰٫۱۰۸۰/۱۰۸۱۰۷۳۰٫۲۰۱۵٫۱۰۱۲۲۳۵. [PubMed: ۲۵۸۲۶۴۴۸].
 • ۳۴٫ Noblin AM, Wan TT, Fottler M. The impact of health literacy on a patient’s decision to adopt a personal health record. Perspect Health Inf Manag. 2012;9:1-13. [PubMed: ۲۳۲۰۹۴۵۴]. [PubMed Central: PMC3510648].
 • ۳۵٫ Zarcadoolas C, Pleasant A, Greer DS. Understanding health literacy: an expanded model. Health Promot Int. 2005;20(2):195-203. doi: ۱۰٫۱۰۹۳/heapro/dah609. [PubMed: ۱۵۷۸۸۵۲۶].
 • ۳۶٫ Mostafazadeh F, Asadzadeh F. Spiritual health of midwifery students. J Health Care. 2012;14(1):19-23. Persian.
 • ۳۷٫ Calnan M, Wainwright D, Forsythe M, Wall B, Almond S. Mental health and stress in the workplace: the case of general practice in the UK. Soc Sci Med. 2001;52(4):499-507. [PubMed: ۱۱۲۰۶۶۴۸].
 • ۳۸٫ Arafa MA, Nazel MW, Ibrahim NK, Attia A. Predictors of psychological well-being of nurses in Alexandria, Egypt. Int J Nurs Pract. 2003;9(5):313-20. [PubMed: ۱۴۵۳۱۸۵۴].
 • ۳۹٫ Yang MS, Pan SM, Yang MJ. Job strain and minor psychiatric morbidity among hospital nurses in southern Taiwan. Psychiatry Clin Neurosci. 2004;58(6):636-41. doi: ۱۰٫۱۱۱۱/j.1440-1819.2004.01314.x. [PubMed: ۱۵۶۰۱۳۸۹].
 • ۴۰٫ Macabasco-O’Connell A, DeWalt DA, Broucksou KA, Hawk V, Baker DW, Schillinger D, et al. Relationship between literacy, knowledge, self-care behaviors, and heart failure-related quality of life among patients with heart failure. J Gen Intern Med. 2011;26(9):979-86. doi: ۱۰٫۱۰۰۷/s11606-011-1668-y. [PubMed: ۲۱۳۶۹۷۷۰]. [PubMed Central: PMC3157534].
 • ۴۱٫ Song L, Mishel M, Bensen JT, Chen RC, Knafl GJ, Blackard B, et al. How does health literacy affect quality of life among men with newly diagnosed clinically localized prostate cancer? Findings from the North Carolina-Louisiana Prostate Cancer Project (PCaP). Cancer. 2012;118(15):3842-51. doi: ۱۰٫۱۰۰۲/cncr.26713. [PubMed: ۲۲۱۸۰۰۴۱].
 • ۴۲٫ Wolf MS, Gazmararian JA, Baker DW. Health literacy and functional health status among older adults. Arch Intern Med. 2005;165(17):1946-52. doi: ۱۰٫۱۰۰۱/archinte.165.17.1946. [PubMed: ۱۶۱۸۶۴۶۳].
 • ۴۳٫ Walker J, Pepa C, Gerard PS. Assessing the health literacy levels of patients using selected hospital services. Clin Nurse Spec. 2010;24(1):31-7. doi: ۱۰٫۱۰۹۷/NUR.0b013e3181c4abd0. [PubMed: ۲۰۰۱۰۱۸۲].
 • ۴۴٫ Tokuda Y, Doba N, Butler JP, Paasche-Orlow MK. Health literacy and physical and psychological wellbeing in Japanese adults. Patient Educ Couns. 2009;75(3):411-7. doi: ۱۰٫۱۰۱۶/j.pec.2009.03.031. [PubMed: ۱۹۴۰۳۲۵۹].
 • ۴۵٫ Baker DW, Gazmararian JA, Williams MV, Scott T, Parker RM, Green D, et al. Functional health literacy and the risk of hospital admission among Medicare managed care enrollees. Am J Public Health. 2002;92(8):1278-83. [PubMed: ۱۲۱۴۴۹۸۴]. [PubMed Central: PMC1447230].

این مطالب را نیز ببینید!

نکات ظریف در نگارش مقالات دانشگاهی

انکات ظریف در نگارش مقالات دانشگاهی کاربرد نقل قول در مقالات فارسی: ۱٫ اگر نقل ...