خانه / اخبار / مدیر سایت / آخرین عنوان ها در وبلاگ دکترخلیل علی محمدزاده

آخرین عنوان ها در وبلاگ دکترخلیل علی محمدزاده

در scopus، بیست هزار و در  Web of science، سیزده هزار مجله نمایه می شود.

برچسب‌ها: مقایسه scopus و Web of scienceمحتوینقاط قوتناشرتعداد مجلات

 

میانگین سن امید به زندگی در کشورهای خاورمیانه ۷۵ سال است.

برچسب‌ها: میانگین سن امید به زندگیکشورهای خاورمیانهتولید ناخالص داخلی

 

آدرس اینجانب در مقالات مستخرج از پایان نامه
ضمن هماهنگی کامل و بعد از نهایی شدن مقاله و تایید آن به اشکال زیر درج شود.

( هر دو آدرس ذکر شود)

دکترخلیل علی محمدزاده ۱و۲*

* نویسنده مسئول

۱٫ دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

۲٫ مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ایران

آدرس وبلاگ:

http://mehr1345.blogfa.com

آدرس سایت تخصصی

https://hcsm.ir

Khalil Alimohammadzadeh, M.D., Ph.D.*

*Corresponding author:

۱٫Associate Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, Email: dr_khalil_amz@yahoo.com

۲٫Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, heprc2015@gmail.com

E-mail: dr_khalil_amz@yahoo.com

این مطالب را نیز ببینید!

سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی

بیمارستان فرهیختگان؛ میزبان همایش سلامت، حکمت و حکمرانی سومین همایش ملی و بین المللی سلامت، ...