خانه / آموزشی / سمینار مدیریت / مدیریت منابع انسانی در نظام سلامت

مدیریت منابع انسانی در نظام سلامت

با تجربه و شناختی با مشاهده هایم از واحد های عملکردی نظام سلامت از قبیل بیمارستان ها، کلینیک ها و سایر حوزه های مرتبط با سلامت داشتم، به نظر می رسد یکی از عمده شکاف های بسیار مهم در حوزه نظام سلامت و در واقع حلقه ی گم شده ی این صنعت پیچیده، عدم وجود سازوکار و ساختاری تحت عنوان «مدیریت منابع انسانی» در این کسب و کار می باشد.

اگر قرار باشد تنها یک صنعت از وجود واحدی تحت عنوان مدیریت منابع انسانی بهره مند گردد، آن صنعت قطع به یقین نظام سلامت خواهد بود چرا که یکی از تخصصی ترین حرفه های موجود در دنیا – پزشک- در این صنعت حضور دارد، قدرتش بر قدرت مدیریت می چربد و هم اوست که حرف آخر را می زند

از طرفی بر هم خوردن موازنه ی تقسیم و گردش پول در این صنعت به نفع پزشکان، سایر عناصر کلیدی این ماجرا از قبیل پرستاران را ناراضی کرده است.

قبل از ادامه بحث بهتر است نگاهی به کارکرد های واحد مدیریت منابع انسانی داشته باشیم

در مدیریت منابع انسانی چندین شیوه مهم برای پیاده سازی استراتژی های مرتبط با مدیریت منابع انسانی وجود دارد که عبارت‌اند از:

  • تحلیل کار و طراحی شغل: مشخص می‌کند چه تعداد پرسنل با مهارت و دانش خاص برای سازمان نیاز است.
  • برنامه‌ریزی منابع انسانی
  • گزینش: انتخاب کارکنان مناسب
  • آموزش و ساخت‌وساز: آموزش کارکنان برای انجام وظایف خود و آماده‌سازی آن‌ها برای آینده
  • مدیریت عملکرد: سنجش کارایی کارکنان
  • پاداش به کارکنان
  • روابط کارکنان:خلق محیط مناسب کاری

که البته به این موارد باید جانشین پروری را نیز اضافه کرد

how-healthcare-hr-can-develop-highly-engaged-physicians

در منطق مدیریت منابع انسانی، نیروی کار به عنوان اصلی ترین منبع و دارایی سازمان محسوب می شود و لذا حرکت در مسیر ارضای نیاز های این کارکنان و فراهم آوردن شرایط مناسب برای عملکرد بهتر کارکنان در رأس برنامه های این واحد قرار دارد

البته این قسمتی است که تنها برای درج در کتاب ها به کار می آید و آنچه از واحد منابع انسانی به واقع در سازمان های ایرانی وجود دارد، همانا تنها گزینش کارکنان است که آن هم نیاز به واحد ندارد و در سازمان های دولتی بر اساس بند پ صورت می گیرد و این واحد تنها کارهای بعد از استخدام این افراد را انجام می دهد.

اما در مورد نظام سلامت، اگر یک فرد مدیر در رأس وزارت بهداشت قرار گیرد، یکی از اولین واحد هایی که بایستی آن را احیا کند، همین واحد منابع انسانی است چرا که می تواند با نگاه تحلیلی و آسیب شناسانه، شکاف های موجود در ساختار های نادرستی منابع انسانی نظام سلامت ایران را شناسایی کرده و در جهت رفع آن اقدام نماید.

اگر منابع انسانی در نظام سلامت در مسیر درست هدایت شود، می توان به اصلاح سایر ساختار های نظام سلامت نیز امیدوار شد. چرا که این منابع انسانی بسیار با تخصص این صنعت است که موفقیت و شکست هر طرحی را رقم خواهد زد و هم اوست که باید تغییر یابد

برای تغییر بهترین استراتژی آموزش افراد است و چه واحدی بهتر از منابع انسانی می تواند این امر مهم را به سرمنزل مقصود سوق دهد؟

دکتر ایشیکاوا چه زیبا می گویند: کنترل کیفیت (در اینجا هر بهبود کیفیت دیگری) با آموزش شروع و با آموزش پایان می پذیرد.

1015253
http://salammaneh.com

این مطالب را نیز ببینید!

پاسخ به سوالات کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک

نمونه سوالات کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک تهران، ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲ فرهنگسان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ...