خانه / پژوهشی / نگارش مقاله از پایان‌نامه‌ها: تأکیدی بر نقش اساتید راهنما

نگارش مقاله از پایان‌نامه‌ها: تأکیدی بر نقش اساتید راهنما

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دوره ۱۴، مرداد ۱۳۹۴، ۳۵۲-۳۵۱

 

نگارش مقاله از پایان‌نامه‌ها: تأکیدی بر نقش اساتید راهنما

 

Writing Article from These: An Emphasize on the Supervisor’s Role

 

محسن رضائیان[۱]

 

نگارش مقاله از پایان‌نامه‌های مقاطع مختلف تحصیلی، امر بسیار مبارکی است که باید همواره مورد توجه و تشویق قرار گیرد. این نکته سبب خواهد شد که نتایج چنین تحقیقاتی با سهولت بیشتری در اختیار سایر دانشمندان قرار گرفته و از این که پایان‌نامه‌های دانشجویان بدون استفاده در قفسه‌های کتابخانه‌ها جای بگیرند، اجتناب شود [۱]. با این وجود، ضروری است که اساتید راهنما نقش فعال‌تری در نگارش و ارسال چنین مقالاتی بر عهده بگیرند [۲].

اخیراً، مجله دانشگاه با مواردی روبه‌رو شده است که نشان می‌دهند متأسفانه، اساتید راهنما نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفا نمی‌نمایند. در بدترین مورد، زمانی که مقالات مجله دانشگاه برای یک شماره در حال چاپ بود، متوجه شدیم که یک مقاله پذیرش شده و آماده‌ چاپ، عیناً در شماره اخیر مجله دیگری به چاپ رسیده است! بلافاصله، این مقاله از نوبت چاپ مجله خارج شده و پس از انجام بررسی‌های لازم، معلوم شد که مقاله مورد نظر، بدون نظر استاد راهنما و توسط دانشجو عیناً برای دو مجله ارسال شده است. ارسال همزمان یک مقاله به بیش از یک مجله، عمل غیر اخلاقی است[۳] که متأسفانه دانشجوی مورد نظر از آن آگاه نبوده و با استاد راهنمای خود در این زمینه نیز مشورت نکرده است. این مورد و مواردی مشابه این نشان می‌دهند که اساتید راهنما باید اشراف کاملی بر روی چگونگی نگارش و اقدام برای چاپ مقالات حاصل از پایان‌نامه‌های تحت راهنمایی خود داشته باشند، تا دانشجویان آنها به طور ناخواسته مرتکب خلاف‌کاری‌های پژوهشی [۵- ۴] نگردند.

 

References

 

[۱] Marshall G, Brennan P. From MSc dissertation to quantitative research papers in leading journals: A practical guide. Radiology 2008; 14: 73-7.

[۲] Rezaeian M. Authorship in student’s research. J Rafsanjan Univ Med Sci (JRUMS) 2012; 11(6): 511-12.

[۳] Rezaeian M. Simultaneous submission of a manuscript to more than one journal. J Rafsanjan Univ Med Sci (JRUMS) 2012; 11(6): 511-12.

[۴] Rezaeian M. Classification of Research Misconducts. J Rafsanjan Univ Med Sci (JRUMS) 2015; 13(10): 923-4

[۵] Rezaeian M. How to protect young researchers from research misconduct. J Rafsanjan Univ Med Sci(JRUMS) 2015; 13 (10): 923-4

[۱]– استاد گروه آموزشی پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

تلفن: ۳۴۲۶۴۰۰۳-۰۳۴، دورنگار: ۳۴۲۵۵۲۰۹-۰۳۴، پست الکترونیکی: moeygmr2@yahoo.co.uk

این مطالب را نیز ببینید!

بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر طول مدت بستری بیماران سالمند

عنوان مقاله : بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر طول مدت بستری بیماران سالمند در بیمارستان ...