خانه / آموزشی / سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران / بازشناسی و تعریف واژگان سلامت، نظام سلامت، نظام مراقبت سلامت

بازشناسی و تعریف واژگان سلامت، نظام سلامت، نظام مراقبت سلامت

باز شناسی و تعریف سه واژه و مفهوم کلیدی

سلامت. سلامت که ترجمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از کلمه Health می‌باشد، مقوله و مفهومی ‌عام و کلان است که به معنای خوب‌بودن و سالم‌بودن در ابعاد و وجوه مختلف فیزیکی، روانی و اجتماعی و معنوی فرد و اجتماع است. همان‌طور که به نظر می‌رسد دستیابی به این مقوله و مقام علاوه بر عوامل بیولوژیک، به عوامل و شاخص‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی در یک جامعه نیز بازمی‌گردد. بدیهی است که در دستیابی به یک سطح مناسب و قابل‌قبول از سلامت، عوامل و فاکتور‌های متعددی دخالت دارند و نظام‌های سلامت فقط بخش کوچکی از این عوامل و علل را تشکیل می‌دهند.

نظام سلامت و اجزای آن. این واژه به کلیه نهادها، سازمان‌ها و افراد و گروه‌هایی اطلاق می‌شود که اهداف اصلی آن‌ها به‌طور مشخص، حفظ و ارتقای سطح سلامت افراد و جامعه در نظر گرفته شده است. این نهادها و سازمان‌ها به‌طور عمده شامل تامین‌کنندگان منابع مالی، انسانی، تجهیزاتی و نیز سیستم‌های ارائه‌کننده خدمات سلامت از قبیل مراکز بهداشتی، درمانی، بیمارستان‌ها، موسسات بیمه‌های درمانی و خریداران خدمات پزشکی و سلامت و نیز مراکز آموزش پزشکی، مجامع علمی‌ و پژوهشی حوزه سلامت و… هستند. در ایران عمده نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط در نظام سلامت در دو وزارتخانه بهداشت و درمان و نیز وزارت رفاه متشکل شده‌‌‌‌‌‌اند.

نظام مراقبت سلامت. این واژه که یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های نظام سلامت است به‌طور عمده از سیستم‌های ارائه‌کننده خدمات سلامت اعم از دولتی و غیردولتی تشکیل می‌شود.

برگرفته از مقاله ی چالش های نظام مدیریت سلامت ایران

این مطالب را نیز ببینید!

تبیین دیدگاه کادر درمان از پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان‌ها: یک مطالعه کیفی

تبیین دیدگاه کادر درمان از پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان‌های منتخب استان لرستان: یک ...