خانه / آموزشی / سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران / بازشناسی و تعریف واژگان سلامت، نظام سلامت، نظام مراقبت سلامت

بازشناسی و تعریف واژگان سلامت، نظام سلامت، نظام مراقبت سلامت

باز شناسی و تعریف سه واژه و مفهوم کلیدی

سلامت. سلامت که ترجمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از کلمه Health می‌باشد، مقوله و مفهومی ‌عام و کلان است که به معنای خوب‌بودن و سالم‌بودن در ابعاد و وجوه مختلف فیزیکی، روانی و اجتماعی و معنوی فرد و اجتماع است. همان‌طور که به نظر می‌رسد دستیابی به این مقوله و مقام علاوه بر عوامل بیولوژیک، به عوامل و شاخص‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی در یک جامعه نیز بازمی‌گردد. بدیهی است که در دستیابی به یک سطح مناسب و قابل‌قبول از سلامت، عوامل و فاکتور‌های متعددی دخالت دارند و نظام‌های سلامت فقط بخش کوچکی از این عوامل و علل را تشکیل می‌دهند.

نظام سلامت و اجزای آن. این واژه به کلیه نهادها، سازمان‌ها و افراد و گروه‌هایی اطلاق می‌شود که اهداف اصلی آن‌ها به‌طور مشخص، حفظ و ارتقای سطح سلامت افراد و جامعه در نظر گرفته شده است. این نهادها و سازمان‌ها به‌طور عمده شامل تامین‌کنندگان منابع مالی، انسانی، تجهیزاتی و نیز سیستم‌های ارائه‌کننده خدمات سلامت از قبیل مراکز بهداشتی، درمانی، بیمارستان‌ها، موسسات بیمه‌های درمانی و خریداران خدمات پزشکی و سلامت و نیز مراکز آموزش پزشکی، مجامع علمی‌ و پژوهشی حوزه سلامت و… هستند. در ایران عمده نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط در نظام سلامت در دو وزارتخانه بهداشت و درمان و نیز وزارت رفاه متشکل شده‌‌‌‌‌‌اند.

نظام مراقبت سلامت. این واژه که یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های نظام سلامت است به‌طور عمده از سیستم‌های ارائه‌کننده خدمات سلامت اعم از دولتی و غیردولتی تشکیل می‌شود.

برگرفته از مقاله ی چالش های نظام مدیریت سلامت ایران

این مطالب را نیز ببینید!

چرا بزرگترین طرح نظام سلامت ایران چنین وضعیتی دارد؟

اجرای طرح پزشک خانواده در دو استان زیر ذره بین شورایعالی سازمان چرا بزرگترین طرح ...