خانه / آموزشی / برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک / همراستایی راهبردی، ضرورتی بنیادین در برنامه ریزی استراتژیک سیستم اطلاعات سلامت

همراستایی راهبردی، ضرورتی بنیادین در برنامه ریزی استراتژیک سیستم اطلاعات سلامت

همراستایی راهبردی، ضرورتی بنیادین در برنامه ریزی استراتژیک سیستم اطلاعات سلامت

نویسندگان: فرحناز صدوقی، محمدرضا ملکی ، محمدصادق احمدی

مقدمه: در دنیای متحول امروزی، کسب وکار تغییرات شگرفی را تجربه می کند. سیستم اطلاعات، به عنوان ابزاری در جهت رسیدن به اهداف یک سازمان، از این تغییر مستثنی نبوده است. سازمان ها باید سیستم های اطلاعات درحال تغییرشان را چنان مدیریت کنند که هزینه های صرف شده را جبران کند و یک مزیت رقابتی در صنعت هم باشد. همراستایی استراتژی ها و اهداف سیستم اطلاعات با اهداف و راهبرد های کسب وکار امری ضروری تلقی می شود. سازمان های ارائه کننده ی سلامت نیز به دلیل نیاز مبرم به سیستم اطلاعات قدرتمند از این امر مستثنی نمی باشد.

مروری بر مطالعات: هدف فرایند همراستایی راهبرد ی، بهینه سازی هزینه و به کارگیری مناسب سیستم اطلاعات در سازمان است. هدف مقاله حاضر بررسی مطالعات انجام شده بر روی فرایند همراستایی استراتژیک و شناسایی ابزارهای و رویکردهای مختلف آن جهت شناساندن به مدیران در صنعت بهداشت و درمان است.

نتیجه گیری: این مطالعه با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام یافته است. همراستایی راهبردی فرایندی پویا و بلند مدت است که نیازمند همکاری و مشارکت هر دو بخش سازمان یعنی بخش سیستم اطلاعات سلامت و بخش اجرائیه سلامت است. در اجرای موفق فرایند همراستایی، برخورداری از درک یکسان از فرایند همراستایی؛ و توجَه به ابعاد موجود در این فرآیند و مدل های مورد استفاده نیز اهمیت دارد. فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی از متون همراستایی می تواند در این امر راهگشا باشد.

واژه‌های کلیدی: همراستایی راهبردی، سیستم اطلاعات، مدل،

متن کامل  [PDF 521 kb]

http://jha.iums.ac.ir

این مطالب را نیز ببینید!

برنامه تدریس دکترخلیل علی محمدزاده(نیمسال اول ۴۰۳-۱۴۰۲) 

برنامه تدریس استاد دکترخلیل علی محمدزاده  نیمسال اول ۴۰۳-۱۴۰۲: مقطع دکترای تخصصی: اقتصاد بهداشت و ...