خانه / آموزشی / آزمون میان ترم دانش خانواده و جمعیت (۲) + پاسخ های صحیح

آزمون میان ترم دانش خانواده و جمعیت (۲) + پاسخ های صحیح

سوالات دانش خانواده و جمعیت / شنبه ۸ آذر/ ساعت ۲۱ 

لطفا در عرض پانزده دقیقه و در سایت hcsm.ir پاسخ دهید

نام و نام خانوادگی کامل نوشته شود / عزیزانی که در آزمون اول شرکت کرده اند، اجازه ی شرکت در این آزمون را ندارند.

۱) کدامیک از حقوق و مسئولیت های اقتصادی همسران در خانواده محسوب نمی شود؟

الف) ارث

ب) مهریه

ج) نفقعه

د) اشتغال زوجین

۲) به کدام دلیل ازدواج دایم مسلمان با غیرمسلمان نهی شده است؟

الف) باعث رواج فحشا می شود

ب) مانع سیر انسان به کمال بی نهایت می شود

ج) روابط عاطفی همسران درست شکل نمی گیرد

د) مسئولیت پذیری در خانواده را متزلزل می کند

۳) کدام گزینه در بیان منظور از آیه ی “الرجال قوامون علی النساء” کفایت نمی کند؟

الف) مردان صرفا رییس زنان هستند

ب) مردان حافظ مصالح خانوادگی هستند

ج) سرپرستی کردن زن و اعضای خانواده بر عهده ی مردان است

د) حفظ سلامت و استحکام خانواده بر دوش مردان است

۴) از نظر امام علی (ع) مهمترین عارضه ی مهریه ی زیاد در ازدواج چیست؟

الف)  عدم امنیت

ب) استطاعت مالی

ج) اختلاف

د) عداوت

۵) از مهمترین پیامدهای دوستی با جنس مخالف به حساب می آید؟

الف) ترک ازدواج

ب) وادار شدن ناخواسته به رابطه ی جنسی

ج) برقراری روابط سطحی

د) خروج از منطق و اعتدال

این مطالب را نیز ببینید!

ریفرنس ها و سرفصل های ترم تحصیلی(درس استراتژی های توسعه ملی)

                              ...

۶۷ دیدگاه

 1. ۱٫د
  ۲٫ب
  ۳٫الف
  ۴٫د
  ۵٫ب

 2. ۱الف
  ۲ب
  ۳الف
  ۴ب
  ۵الف

 3. ۱٫د
  ۲٫ب
  ۳٫الف
  ۴٫د
  ۵٫الف

 4. ۱:د
  ۲:ب
  ۳:الف
  ۴:د
  ۵:الف