خانه / اخبار / جمعیت و باروری سالم / آزمون میان ترم دانش خانواده و جمعیت (۱) + پاسخ های صحیح

آزمون میان ترم دانش خانواده و جمعیت (۱) + پاسخ های صحیح

سوالات دانش خانواده و جمعیت/ جمعه ۷ آذر/ ساعت ۱۵

لطفا در عرض پانزده دقیقه و در سایت hcsm.ir پاسخ دهید

۱) کدامیک از موارد زیر از پیامدهای روابط آزاد با جنس مخالف نیست؟

الف) آسیب رساندن به زن و مرد که بیشترین آسیب متوجه زن است

ب) بروز ناهنجاری های اجتماعی

ج) افزایش میل به ازدواج

د) فراوانی ازدواج های ناپایدار

۲) لزوم رعایت حجاب در کدامیک از آیات قران تاکید شده است؟

الف) آیات ۳۵ و ۹۵ سوره آل عمران و آیات ۳۰ و ۳۱ سوره نور

ب) آیات ۵۳ و ۵۹ سوره احزاب و آیه ۳۱ سوره نور

ج) آیات ۳۰ و ۳۱ و ۵۹ سوره مریم

د) آیات ۲۰ و ۵۹ سوره بقره

۳) کدامیک از معیارهای همسرگزینی محسوب نمی شود؟

الف) هم کفو بودن

ب) تقوا

ج) خوش اخلاقی

د) عدم اختلاف در ایده های سیاسی

۴) کدام گزینه،اصل مکمل بودن در روابط بین زن و مرد را به صورت کامل تر بیان می کند؟

الف) لباس هم باشند

ب) ضابطه رفتاری مناسبی داشته باشند

ج) از عواطف قوی به هم برخوردار باشند

د) همدیگر را به خیر دعوت کنند

۵) تعبیر امام صادق(ع) از نافرمانی کردن زن از شوهر در امر زناشویی چیست؟

الف) عدم تمکین

ب) ناشزه

ج) مسوفات

د) نفقعه

این مطالب را نیز ببینید!

پیام مدیرگروه تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

پیام مدیرگروه تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران؛ مهر ...

۱۰۸ دیدگاه

 1. ۱:ج ۲: ج ۳:د ۴:الف ۵:ج

 2. ۱٫ج

  ۲٫ب

  ۳٫د

  ۴٫الف

  .۵ب

  فاطمه امیری یزنی

 3. سمانه علیزاذه

  ۱٫ج ۲٫ب۳٫د۴٫الف۵٫ج سمانه علیزاده

 4. سوال اول : گزینه ج- افزایش میل به ازدواج
  سوال دوم : گزینه ب-آیات ۵۳ و ۵۹ احزاب و نیز آیه ۳۱ سوره نور
  سوال سوم : گزینه د- اختلاف نظر در ایده های سیاسی
  سوال چهارم : گزینه الف- لباس هم باشند
  سوال پنجم : گزینه الف- عدم تمکین