خانه / آموزشی / سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران / نمودار سازمانی جدید وزارت بهداشت

این مطالب را نیز ببینید!

گفت و گو با “رمز فردا نیوز” همه چیز در باره کووید- ۱۹

 دکترخلیل علی محمدزاده پزشک و استاد دانشگاه واکسن آری؛ رعایت پروتکل های بهداشتی همچنین خبرنگار: ...