خانه / آموزشی / سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران / قابل توجه دانشجویان سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران

قابل توجه دانشجویان سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران

امتحان میان ترم سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران

نقشه ی جامع علمی سلامت

روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت / ساعت ۱۷ الی ۱۸

در سایت hcsm.ir

این مطالب را نیز ببینید!

قابل توجه دانشجویان: اشتباهاتی که نباید در مکاتبات پذیرش دانشگاهی خود انجام دهید.

اشتباهاتی که نباید در مکاتبات پذیرش دانشگاهی خود انجام دهید. این اشتباهات را در مکاتبات ...