خانه / آموزشی / سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران / آزمون میان ترم سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران

آزمون میان ترم سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران

سوالات آزمون میان ترم سازمان و مدیریت بهداشت و درمان/ یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

۱) برای تحقق اهداف نقشه جامع علمی نظام سلامت چه راهبردهایی پیشنهاد می کنید؟

۲) شاخص های عمده برای ارزیابی استانداردهای این نقشه کدامند و میزان تعیین شده برای هر یک از آنها را بنویسید؟

۳) در رابطه با هریک از اصطلاحات زیر یک تعریف کوتاه بنویسید تا معلوم شود، فهمیده اید؟

الف) فن بازار

ب) ضریب تاثیر

ج) شهر دانش سلامت

د) فن آوری مطلوب

یادآوری: این پست برای پاسخگویی فقط از ساعت ۱۷ الی ۱۸ همان روز فعال است.

https://hcsm.ir

این مطالب را نیز ببینید!

پاسخ به سوالات کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک

نمونه سوالات کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک تهران، ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲ فرهنگسان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ...

۳ دیدگاه

 1. زهرا فرهادی

  ۱- برای تحقق اهداف نقشه جامع علمی نظام سلامت چه راهبردهایی پیشنهاد می کنید؟

  اولویت دادن به علم و فناوریِ پاسخگو به نیازهای سلامت جامعه
  صیانت از منابع، شفافیت و پاسخ گویی
  حضور موثر در عرصه بین الملل
  تکمیل چرخه نوآوری
  تحول نظام آموزش سلامت،
  تبدیل گفتمان علمی به گفتمان مسلط جامعه

  ۲-شاخص های عمده برای ارزیابی استانداردهای این نقشه کدامند و میزان تعیین شده برای هر یک از آنها را بنویسید؟

  میزان تحقق نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت با دست یابی به سلامت مطلوب
  ارزیابی می شود که عبارتند از برخورداری » : دستیابی به جایگاه اول سلامت منطقه در مجموع ابعاد شامل
  عدالت – نظام سلامت – پاسخگویی- عادلانه آحاد مردم از سلامت
  عادلانه بودن مشارکت مالی خانوارها در هزینه خدمات و پاسخگویی سلامت
  این دست آوردها در نتیجه توسعه علم، فناوری و نوآوری در علوم سلامت محقق می شوند
  تولید ۲۰۰۰۰ مقاله علوم پزشکی نمایه شده در سال
  ثبت سالانه ۲۸۰ پتنت در حوزه سلامت
  ۲۰۰۰۰پژوهشگر و پشتیبان پژوهش در مراکز پژوهشی، دانشگاه های علوم پزشکی و واحدهای تحقیق و توسعه نهادهای مرتبط با سلامت
  اشتغال سالیانه ۸۵۰ دانش آموخته پژوهشگر و یا پشتیبان پژوهش کارشناس ارشد و بالاترعلوم پزشکی دردانشگاهها، مراکز پژوهشی دولتی و غیردولتی

  فعالیت ۷۰۰ مرکز پژوهشی، ۹۰ پژوهشگاه و مرکز رشد دولتی و غیردولتی در
  حوزه سلامت کشور
  فعالیت ۶۰ پژوهشگاه و مرکز رشد در حوزه های اولویت دار
  دست یابی به استانداردهای جهانی و گواهینامه های بین المللی در تمامی بیمارستان ها، شبکه های بهداشتی درمانی کشور، دانشکده ها و مراکز پژوهشی
  دست یابی به سهم ۲ درصد از بازار جهانی محصولات و خدمات در حوزه سلامت
  دست یابی به سهم ۸۵ درصد از بازار داخل محصولات حوزه سلامت
  ارایه ۳ الگوی الهام بخش در مدیریت، سیاست گذاری و اقتصاد سلامت

  ۳-در رابطه با هریک از اصطلاحات زیر یک تعریف کوتاه بنویسید تا معلوم شود، فهمیده اید؟

  فن بازار :
  یک فضای حقیقی ویا مجازی بوده که در آن انواع و اقسام دانش و فناوری هابرای ارایه به جامعه عرضه می گردند. در حقیقت مانند یک نمایشگاه دایمی از نوآوری ها می باشد.
  شهر دانش سلامت :
  شهری است که اقتصاد آن بر پایه تولید و به کارگیری دانش سلامت شکوفا شده وگفتمان اصلی آن شهر حول محور سلامت تمرکز یافته و از لحاظ رعایت اصول ایمنی زیستی و سلامت وهمچنین دسترسی به دانشمندان و اندیشمندان این حوزه وضعیت مطلوبی دارد.
  فن آوری مطلوب:

  فناوری است که از نظر کارایی،بی خطری، هزینه- اثربخشی، ملاحظات اخلاقی- اجتماعی، امکان برخورداری آحادنیازمندان و قانونی مناسب ترین باشد و ملاک مناسب بودن آن ساده و یا پیچیده بودن،موجود بودن و یا نوین بودن دانش آن، سخت افزاری و یا نرم افزاری بودن نیست.
  ضریب تاثیر
  تعداد کل ارجاغات به مقاله پزشکی تقسیم بر تعداد کل مقالات پزشکی

 2. اولیا زارع

  ۱- -توسعه سیاست گذاری، مدیریت و قوانین
  -.بهبود تخصیص منابع مالی، تسهیل و افزایش سرمایه گذاری
  – افزایش ظرفیت تولید دانش
  -توسعه انتشار و به اشتراک گذاری دانش تولیدشده
  -توسعه منابع انسانی
  – تسهیل کارآفرینی
  – تسهیل و افزایش ظرفیت تولید کالا و خدمات سلامت
  – ارتقای هنجارها و فرهنگ عمومی
  -تسهیل و ایجاد ارتباطات

  سئوال ۲-

  الف) وضعیت سلامت جامعه
  ب) توزیع سلامت در جامعه
  ج) پاسخگویی نظام سلامت
  د) توزیع پاسخگویی نظام سلامت
  ه) عادلانه بودن مشارکت مالی خانوارها

  رتبه پاسخگویی ۱۰۰- رتبه عدالت در پاسخگویی نظام سلامت ایران ۹۳-رتبه عادلانه بودن مشارکت مالی ۱۱۲ و در حالت کلی عدالت در سلامت و عادلانه بودن مشارکت مالی خانوارها وزن% ۲۵ و پاسخگویی و عدالت در پاسخگویی ۱۲۵%

  سئوال ۳:
  فن بازار:یک فضای حقیقی ویا مجازی بوده که در آن انواع و اقسام دانش و فناوری ها برای ارایه به جامعه عرضه می گردند. در حقیقت مانند یک نمایشگاه دایمی از نوآوری ها م یباشد.

  ضریب تاثی: تعداد کل ارجاعات به مقالات پزشکی تقسیم بر تعداد کل مقالات پزشکی

  شهر دانش سلامت شهری است که اقتصاد آن بر پایه تولید و ب هکارگیری دانش سلامت شکوفا شده وگفتمان اصلی آن شهر حول محور سلامت تمرکز یافته و از لحاظ رعایت اصول ایمنی زیستی و سلامت وهمچنین دسترسی به دانشمندان و اندیشمندان این حوزه وضعیت مطلوبی دارد.

 3. زینب وثوقی

  جواب سوالات سازمان:
  ۱-) برای تحقق اهداف نقشه جامع علمی نظام سلامت چه راهبردهایی پیشنهاد می کنید؟-اولویت دادن به علم وفن اوری باسخگو به نیازهای سلامت جامعه
  -حضور موثر در عرصه بین الملل
  -تکمیل چرخه نواوری
  صیانت از منابع –شفافیت وباسخگویی
  -تحول نظام اموزش سلامت وتبدیل گفتمان علمی به گفتمان مسلط جامعه
  ۲-) شاخص های عمده برای ارزیابی استانداردهای این نقشه کدامند و میزان تعیین شده برای هر یک از آنها را بنویسید؟
  جواب:برخورداری عادلانه احاد مردم از سلامت که مبنای مقایسه عدالت برابری شاخص میزان بقای کودکان می باشد که ایران در رتبه ۱۱۳ وکویت در رتبه ۵۰ قرار دارد وبرای دستیابی به سلامت مبنا امید به زندگی تعدیل شده برحسب ناتوانی می باشد که ایران رتبه ۹۶ وارمنستان رتبه ۴۶ بوده است.باسخگویی نظام سلامت که رتبه ایران ۱۰۰ وقطر۲۶ می باشد.عدالت در باسخگویی که ایرا ۹۳ وامارات متحده عربی اول می باشد.و عادلانه بودن مشارکت مالی خانوارها در هزینه خدمات سلامت که ایران در این شاخص رتبه ۱۱۲ وامارات متحده عربی ۲۰ می باشد. در در یک کاسه کردن روش این می باشد که به سطح سلامت –عدالت در سلامت وعادلانه بودن مشارکت مالی خانوارها وزن ۰٫۲۵ اختصاص وبه باسخگویی وعدالت در باسخگویی ۰٫۱۲۵ داده اند.
  ۳- در رابطه با هریک از اصطلاحات زیر یک تعریف کوتاه بنویسید تا معلوم شود، فهمیده اید؟
  الف) فن بازار:یک فضای حقیقی ویا مجازی بوده که در ان انواع واقسام دانش وفن اوری ها برای اراپه به جامعه عرضه می گردد ویک نمایشگاه داپمی از نواوری هاست.
  ب) ضریب تاثی:تعداد کل ارجاعات به مقالات بزشکی تقسیم بر تعداد کل مقالات بزشکی
  ج) شهر دانش سلامت:شهری است که اقتصادان بربایه تولید وبه کارگیری دانش سلامت شکوفا شده وگفتمان اصلی ان شهر حول محور سلامت تمرکز یافته واز لحاظ رعایت اصول ایمنی زیستی وسلامت ودسترسی به دانشمندان و… وضعیت مطلوبی دارد.
  د) فن آوری مطلوب:فناوری است که از نظر کارایی –بی خطری-هزینه واثر بخشی ملاحظات اخلاقی واجتماعی امکان برخورداری احاد نیازمندان مناسب باشد.