خانه / پژوهشی / تدوین مقاله علمی پژوهشی / چکیده ی مقالات مجله مدیریت بهداشت و درمان

چکیده ی مقالات مجله مدیریت بهداشت و درمان

۱

عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در بیمارستان‌های دولتی ایران

صفحه ۷-۲۳
حسین حسینی فهرجی؛ امیر اشکان نصیری پور؛ پوران رئیسی

۲

وضعیت موجود مدیریت زنجیره دارو در سطح خانه‌های بهداشت شهرستان مسجد سلیمان و تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقای فرآیندهای آن

صفحه ۲۵-۳۳
معصومه باقری کاهکش؛ کتایون جهانگیری؛ کامران حاجی نبی

۳

رابطه جو سازمانی و پاسخگویی در بیمارستان‌های منتخب دولتی، خصوصی و خیریه شهرستان‌های همدان و یزد در سال ۱۳۹۲

صفحه ۳۵-۴۷
حجت اله قرائی؛ محمد امین بهرامی؛ یداله حمیدی؛ لیلی تاپاک؛ روح اله عسکری

۴

رابطه فرهنگ سلامت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

صفحه ۴۹-۵۷
امیر اشکان نصیری پور؛ خلیل علی محمد زاده؛ پوران رئیسی؛ مهرنوش جعفری

۵

بـررسی میزان آشنایی کارکنان بخش مدارک پـزشکی با رایانه و مفاهیم پـایه فناوری اطلاعات در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران

صفحه ۵۹-۶۷
مریم عسگرنژاد؛ جواد زارعی؛ علی محمدی

۶

رابطه سلامت روانی با بروز غدد چربی: نقش واسطه‌ای استرس شغلی، بررسی موضوعی در اپراتورهای قطار شهری تهران

صفحه ۶۹-۷۸
محمد حسین خانی؛ محمد یکه فلاح؛ حسین حاج حسینی

۷

چکیده انگلیسی مقالات این شماره

صفحه ۶-۱۱

مدیریت بهداشت و درمان

مجله مدیریت بهداشت و درمان

ISSN 2008-5346

دوفصلنامه دارای رتبه علمی – پژوهشی (پزشکی) به زبان فارسی – انگلیسی

سال سوم، شماره ۱-۲، تابستان ۱۳۹۰

این مطالب را نیز ببینید!

Identifying factors affecting a healthy lifestyle in the post-COVID-19 era

April 2024 – Volume 13 – Issue 1 Editor-in-Chief: Prof. Alireza Yousefy ISSN: ۲۲۷۷-۹۵۳۱ Online ISSN: ۲۳۱۹-۶۴۴۰ Frequency: Continuous ...