خانه / آموزشی / سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران / طرح جداسازی بیمارستان‌های آ‌موزشی و درمانی

طرح جداسازی بیمارستان‌های آ‌موزشی و درمانی

علی‌اصغر پیوندی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: طرح جداسازی بیمارستان‌های آ‌موزشی و درمانی،برای بهبود اوضاع آموزش پزشکی ایده خوبی است و چند سالی است که در دانشگاه‌های علوم پزشکی مطرح شده است.
در واقع در حالی که به آموزش یارانه داده می‌شود نباید این طور باشد که مردم زمانی که به بیمارستانهای آموزشی درمانی مراجعه می‌کنند هزینه پرداخت کنند.
به نظر می‌رسد باید وزارت بهداشت پول این هزینه‌ها را تزریق کند تا آموزش با فراغ بال و خارج از بحث‌های مالی، بیمه‌ای و بدهی‌های موجود، دنبال شود و رشد کند.
متأسفانه آموزش تحت تأثیر مشکلات مالی قرار گرفته به همین دلیل ایده جداسازی بیمارستان‌های درمانی و آموزشی مناسب است و با توجه به وضعیت فعلی بیمارستان‌های آموزشی باید به دنبال ایجاد راهکارها و ساختار مناسب آن بود.
ایجاد ساختار مناسب برای جداسازی بیمارستان‌های آموزشی و درمانی در دانشگاه‌ علوم پزشکی شهید بهشتی فراهم خواهد شد تا ظرف چند سال آینده بتوانیم آن را اجرایی کنیم.

این مطالب را نیز ببینید!

آیا مهاجرت فارغ التحصیلان رشته های پزشکی افزایش جهانی یافته است؟

آنا بر مبنای اطلاعات سالنامه مهاجرتی ایران گزارش می دهد؛ آیا مهاجرت فارغ التحصیلان رشته ...