خانه / پژوهشی / تدوین مقاله علمی پژوهشی / آئین نامه ی تشویق مقالات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

آئین نامه ی تشویق مقالات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

بخشنامه جدید شیوه نامه تشویق مقاله‌های علمی در دانشگاه آزاد اسلامی از سوی معاونت پژوهش و فناوری و شورای راهبردی علوم پزشکی این دانشگاه ابلاغ شد.
به‌منظور دست‌یابی به اهداف دانشگاه آزاد اسلامی در بهبود کیفیت انتشارات علمی و بالا بردن جایگاه این دانشگاه در تراز ملی و بین المللی و جهت کمک به نویسندگان مقاله‌ها برای دسترسی آسان‌تر به بخشنامه‌ها، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه باتوجه به تغییر نیازها و اولویت‌های پژوهشی اقدام به تهیه شیوه‌نامه ای به منظور یکپارچه‌سازی بخشنامه‌های قبلی و تجدیدنظر در برخی بندها و ایجاد انگیزه بیشتر برای ارائه مقاله کرده است که از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.

در شیوه نامه جدید که در ۱۱ ماده تنظیم شده است به تفسیر در مورد افراد مشمول دریافت جایزه مقاله ، ضوابط بررسی مقاله‌ها و ارسال گزارش‌ها ، سقف جایزه‌ها، نویسندگان مقاله‌ها و موارد مشمول شیوه‌نامه، نحوه امتیاز دهی به مقالات، محدودیت پرداخت جوایز مقاله‌ها، ضوابط بررسی مقالات ،نحوه اعطای جایزه مقاله‌های چاپ شده در مجلات علمی،نظارت‌ها و مراجع تصمیم‌گیری ، بودجه جایزه مقاله‌ها ،جایزه مقاله‌های برتر،جایزه مقاله‌های ویژه اشاره شده است.

پایگاه تامسون رویترز مقالات ISI را در جهت موضوعات تخصصی رتبه‌بندی می کند و دانشگاه آزاد نیز این مقالات را در صورت داشتن کیفیت بالای علمی تشویق می کند.

میزان این تشویق با ضریب یک در سال گذشته دو میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بود و این میزان در سال جاری به سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای ضریب یک در نظر گرفته شده است.

مجلات علمی معتبر داخلی:

مجله‌هایی که رتبه آن‌ها توسط یکی از کمیسیون‌های بررسی نشریات وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بررسی شده و حائز کسب رتبه علمی پژوهشی و یا علمی ترویجی بوده و نیز در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC )نمایه شده باشند.

مجلات داخلی دارای نمایه بین المللی معتبر علمی پژوهشی:

این مجلات شامل کلیه مجلاتی از دانشگاه هستند که در پایگاه‌های معتبر بین المللی نظیر (Scopus Springer, ISI, Proquest و…) و مورد تایید شورای پژوهش و فناوری دانشگاه نمایه می‌شوند. این مجلات معادل مجلات علمی ISI Listed (ماده ۱ بند ۵-۲) ارزشیابی می‌شوند.

مجلات علمی معتبر خارجی :

مجلات Web of Science) ISI) : این مجلات در فهرست مجلات ISI وارد شده و دارای ضریب تاثیر (Impact Factor:IF) هستند. فهرست این مجلات در نشانی الکترونیکی http://rvp.iau.ir (سایت معاونت پژوهش و فناوری، دفتر گسترش تولید علم) به صورت Offline قابل دسترسی است.

مجلات ISI Listed : مجلاتی هستند که موفق شده اند در فهرست ISI وارد شوند، ‌اما هنوز دارای IF‌نیستند.

مجلات علمی معتبر خارجی غیرISI : مجلاتی هستند که توسط یک یا چند پایگاه مانند: CABi ، Scopus، Medline ، Pubmed ، SAGE ، OVID ، Springer، Elsevier و Wiley نمایه و یا چاپ می‌شوند.

مجلات ISC: مجله‌هایی اعم از فارسی یا غیر فارسی هستند که در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده اما هنوز به تایید کمیسیون بررسی نشریات وزارتین نرسیده اند و از طریق سایت http://www.isc.gov.ir قابل دستیابی هستند. تنها به مجلاتی در این گروه جایزه تعلق می گیرد که محل انتشار آنها در ایران باشد.

مجلات الکترونیکی (e-Journals) یا (Online Journal) : منظور از این نوع مجلات در این شیوه نامه، مجلاتی است که در شمار WoS و یا listed ISI باشند و به شکل‌های الکترونیکی Online یا e-Journal و گاه چاپی منتشر می‌شوند.

مقاله‌های پرارجاع(Highly Cited Papers): مقاله‌هایی که دارای ارجاعات زیادی بوده و حتی با گذشت زمان نیز به آنها ارجاع می شود. گستره زمانی مورد ارزیابی برای این مقاله‌ها ۱۰ سال به اضافه سال چاپ مقاله است.

پژوهش‌های پیشتاز(Research Fronts): گروهی از مقاله‌ها با بیشترین ارجاعات هستند که به عنوان مقاله های ‍ore‍C در زمینه‌های خاص بوده که با آنالیز خوشه ای (Cluster Analysis ) تعیین می شود. پژوهش‌های پیشتاز در حال حاضر در ۲۲ شاخه اصلی معرفی می‌شوند.

مقاله‌های مروری(Review Paper): به مقاله‌هایی گفته می‌شود که به بررسی پیشرفت های علمی در مورد موضوعی خاص می‌پردازد. نویسنده این مقاله باید دارای تالیفات چاپ شده متعدد و تحقیقات قابل توجهی در موضوع باشد. این مقاله‌ها به شرطی مشمول این شیوه نامه می‌شوند که صرفا در مجلات WoS چاپ شده باشند و کلمهReview در عنوان مجله باشد و یا در مقاله توسط ناشر به عنوان Review Paper و یاReview Article اشاره شده باشد.

معرفی باشگاه: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی است.

اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان: اعضای باشگاه از بین نوجوانان و جوانان (دانش آموزان، دانشجویان) پانزده تا سی ساله‌ای انتخاب می‌شود که استعداد و نبوغ آنها مورد تایید بوده و دارای نوآوری های علمی، ‌فنی و هنری برابر شرایط مندرج در آیین نامه مصوب باشگاه باشند.

افراد مشمول دریافت جایزه مقاله:

۱٫ اعضای هیأت علمی: اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با هر مرتبه علمی که در دانشگاه خدمت می‌کنند.

۲٫ دانشجویان: دانشجویان مشغول به تحصیل و یا دانش آموختگان که حداکثر یکسال از تاریخ دفاع از پایان نامه یا رساله ایشان گذشته باشد.

۳٫ اعضای هیأت علمی که از واحدی به واحد دیگر مأمور می‌شوند (در صورتی که مقاله خود را به نام واحدی ارائه دهند که در آن به‌صورت تمام وقت فعال هستند).

۴٫ اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه‌ها‌ و موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت موارد زیر از دریافت جایزه برخوردار می شوند.

الف: نام دانشگاه آزاد اسلامی را به تنهایی و یا در کنار نام دانشگاه یا موسسه محل استخدام خود، در مقاله درج نمایند.
ب -فرم تعهد نامه برای تولیدات علمی (پیوست این شیوه نامه) را امضا نماید.

۵٫ مقاله‌های مازاد بر موظفی پیش بینی شده در طرح های پژوهشی مشمول تشویق خواهند بود.

۶٫ اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

همچنین در اجرای این شیوه نامه رعایت موارد زیر ضروری است:

واحدهای دانشگاهی، منابع مالی لازم برای پرداخت جایزه در نظر گرفته شده در بخشنامه را از محل بودجه پژوهشی واحد خود تأمین نمایند و با کمترین مراحل اداری، در اختیار نویسندگان مقاله‌ها قرار دهند.

معاونان پژوهش و فناوری و علوم پزشکی واحدها مسئول اجرای بهینه این شیوه نامه در واحد خود هستند و معاون پژوهش و فناوری و معاون علوم پزشکی دانشگاه نیز ناظر بر اجرای آن خواهد بود.

این مطالب را نیز ببینید!

Challenges and solutions for implementing telemedicine in Iran from health policymakers’ perspective

Hosseini SM, Boushehri SA & Alimohammadzadeh KH. Challenges and solutions for implementing telemedicine in Iran ...