خانه / آموزشی / سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران / منابع انسانی در بیمارستان از دیدگاه WHO

منابع انسانی در بیمارستان از دیدگاه WHO

۱تعداد نیرو به ازای هر تخت مصوب در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی : ۱/۶ نفر

۲تعداد نیرو برای ICU : به ازای هر بیمار ۱ نیرو

۳تعداد نیرو برای CCU : به ازای هر ۲ بیمار ۱ نیرو

۴تعداد نیرو برای بخش های عمومی : به ازای هر ۶ بیمار ۱ نیرو

۵  تعداد بیمار بستری در بخش : ۲۴ بیمار

۶ در کل نیاز به متخصصین جراحی در یک بیمارستان تخصصی بیش از سایر متخصصین است.

۷نیاز به جراح عمومی در یک بیمارستان : به ازای هر ۵۰ تخت یک نفر

۸ نیاز به متخصص چشم و گوش، حلق و بینی در یک بیمارستان : به ازای هر ۱۰۰ تخت یک نفر

۹نیاز به داروساز در یک بیمارستان : به ازای هر ۱۰۰ تخت یک نفر

۱۰نیاز به کارشناس تغذیه در یک بیمارستان : به ازای هر ۱۰۰ تخت یک نفر

۱۱نیاز به تکنسین آزمایشگاه در یک بیمارستان : به ازای هر ۵۰ تخت یک نفر

۱۲هر بیمارستان با بیش از ۷۵ تخت نیازمند یک کتابدار آموزش دیده و یک فیزیوتراپ

۱۳تعداد نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان برای هر تخت اشغال شده : معادل ۲/۵ نفر ( میانگین ۲/۸ تا ۳ )

(کادر پزشکی تمام وقت:۸/۴ درصد/پرستاران و بهیاران:۳۹/۹ درصد/تکنسین ها و کارشناسان:۶/۳ درصد/ پرسنل خدمات:۱۹/۵ درصد/کارکنان اداری:۹ درصد/سایر کارکنان:۱۶/۹ درصد)

۱۴در کشورهای جهان سوم : ۶۰ تا ۸۰ درصد منابع بخش سلامت به بیمارستان ها اختصاص می یابد.

۱۵در کشورهای صنعتی : حدود ۳۸ درصد منابع بخش سلامت به بیمارستان ها اختصاص می یابد.

۱۶ تعداد پزشک در کشور : به ازای هر ۱۰۰۰ نفر یک پزشک

۱۷تعداد تخت اتاق عمل در یک بیمارستان عمومی ۵۰ تا ۱۴۰ تخته : ۲ تخت

۱۸تعداد تخت اتاق عمل در یک بیمارستان عمومی ۶۸۰ تا ۷۲۰ تخته : ۸ تخت

۱۹ساعات مراقبت در هر بخش بیمارستانی :

داخلی و جراحی، ۵ ساعت

زنان و کودکان، ۶ ساعت

درمانگاه، ۲ ساعت

دیالیز و اتاق عمل و ICU و CCU، بیست و چهار ساعت

 

دکترخلیل علی محمدزاده عضو هیئت علمی دانشگاه / http://mehr1345.blogfa.com

این مطالب را نیز ببینید!

برنامه کلاس های دکترا و کارشناسی ارشد دکترخلیل علی محمدزاده در نیمسال اول ۴۰۲ – ۱۴۰۱

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال سمینار سازمان و مدیریت مراکز بهداشتی و درمانی(دکتری تخصصی)، ...