خانه / آموزشی / اقتصاد بهداشت و درمان / جواب های صحیح آزمون اقتصاد بهداشت و درمان

جواب های صحیح آزمون اقتصاد بهداشت و درمان

۱) با توجه به شیوه های مختلف نظام پرداخت، به سوالات زیر جواب دهید؟

الف) کدام شیوه کامل ترین است؟ تحلیل کنید.
هیچکدام از شیوه ها کاملترین نیست زیرا شرایط کشورهای مختلف و اهداف آنها درموضوع نظام سلامت متفاوت است. بسیاری از کشورها ترکیبی از روش ها را استفاده می کنند . تصمیم گیری برای انتخاب نظام پرداخت به موارد ذیل بستگی دارد:
۱- زمینه ای که نظام سلامت در آن سازماندهی می شود
۲- آداب و رسوم بهداشتی
۳- عادت های مربوط به رفتارهایی که روی سلامتی در جامعه تاثیر می گذارند
۴-سطح توسعه انسانی
۵- مسائل فرهنگی
ب) در کدامیک تقاضای القایی وجود دارد؟
نظام Daily Charge و Fee for Service
ج) به ترتیب برای پرداخت به داروخانه ها/ پزشکان خانواده/ مطب های پزشک متخصص /بیمارستان های تامین اجتماعی/ آسایشگاه سالمندان، کدام شیوه ها را پیشنهاد می کنید؟
مبلغ دریافتی از بیماران به صورت مستقیم در صورت قرارداد با سازمان های بیمه گر پرداخت به صورت FFS  انجام می گیرد / پرداخت برمبنای هدف و نظام سرانه/ نظام پرداخت کارانه / به پزشکان عمومی شاغل درمراکز درمان سرپایی تامین اجتماعی علاوه برحقوق و مزایای ماهانه ، مبلغی به عنوان Per case و Bonus ( پاداش ) پرداخت می شود. در این سازمان پرداختی به پزشکان متخصص به صورت حقوق و مزایای ماهانه و درصدی بابت هر مراجعه است / نظام پرداخت هر روز بستری
د) مهار هزینه در کدام بسیار ضعیف است؟
در نظام پرداخت کارانه FFS
ه) تاثیر بر کیفیت در کدام خیلی بالا ست؟
در نظام پرداخت کارانه FFS
و) مدیریت اجرایی در کدام شیوه ها خیلی آسان است؟
درنظلم های حق العمل روزانه و برپایه جمعیت یا سرانه

۲) در رابطه با بیمه به سوالات زیر پاسخ گفته شود؟

الف) استراتژی های انتخابی در کدام نوع محاسبه حق بیمه مطرح است؟
محاسبه حق بیمه براساس ریسک
ب) در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از کدام استراتژی مالی برای پوشش بیمه ای استفاده می شود؟
درکشورهای پیشرفته: توازن هزینه با درآمد – مثل کشور آلمان و مدل ذخیره سازی جزئی
درکشورهای درحال توسعه : مدل ذخیره سازی کلی
ج) استراتژی های انتخابی در کدام نوع محاسبه حق بیمه مطرح است؟
سوال تکراری است
د) کدام روش محدود کردن تقاضا در پوشش بیمه ی درمانی ایران وجود ندارد؟
تاکنون روش تشویق عدم استفاده وجود نداشته است
ه) ارائه چه نوع خدماتی در پوشش بیمه ی درمانی ایران ضعیف است؟ چرا؟
خدمات در حوزه ی توان بخشی و بازتوانی بعد از ترخیص از بیمارستان ضعیف است. همجنین دندانپزشکی،  خدمات پیشگیری، غربالگری و نازایی.
بعلت اینکه سازمان های بیمه این قسمت از کسب سلامتی را جز بسته های خدمات تشخیصی و درمانی قابل حمایت خود قرار نداده اند و به جای اینکه سلامت محور باشند درمان محور هستند

این مطالب را نیز ببینید!

منابع درس اقتصاد سلامت و بیمه (مقطع دکتری تخصصی)

  *۱) اقتصاد سلامت: اصول و جریان منابع / [تالیف توماس ای. گتزن؛ مترجمین نکویی مقدم،  ...