خانه / آموزشی / اقتصاد بهداشت و درمان / امتحان میان ترم اقتصاد بهداشت و درمان شروع شد + سوالات

امتحان میان ترم اقتصاد بهداشت و درمان شروع شد + سوالات

بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، حتما درس هایت را خوانده ای؟ به تکالیف خود پرداخته ای؟ کتاب و جزوه و … را بسته ای؟ خود را در محضر خدا ببین . می خواهی امتحان دهی و ناظر فقط خداست. حالا ببینم امتحان بی نظارت دیگران را، خودت چگونه مدیریت  می کنی؟! به عهد خود وفادار بمانید. حالا آماده اید:

 

لطفا به سوالات زیر جواب دهید ( در قسمت نظردهی، به ترتیب و با قید نام و نام خانوادگی)

 

 

 

۱) با توجه به شیوه های مختلف نظام پرداخت، به سوالات زیر جواب دهید؟

 

الف) کدام شیوه کامل ترین است؟ تحلیل کنید.

 

ب) در کدامیک تقاضای القایی وجود دارد؟

 

ج) به ترتیب برای پرداخت به داروخانه ها/ پزشکان خانواده/ مطب های پزشک متخصص /بیمارستان های تامین اجتماعی/ آسایشگاه سالمندان،  کدام  شیوه ها را پیشنهاد می کنید؟

 

د) مهار هزینه در کدام بسیار ضعیف است؟

 

ه) تاثیر بر کیفیت در کدام خیلی بالا ست؟

 

و) مدیریت اجرایی در کدام شیوه ها خیلی آسان است؟

 

۲) در رابطه با بیمه به سوالات زیر پاسخ گفته شود؟

 

الف) استراتژی های انتخابی در کدام نوع محاسبه حق بیمه مطرح است؟

 

ب) در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از کدام استراتژی مالی برای پوشش بیمه ای استفاده می شود؟

 

ج) استراتژی های انتخابی در کدام نوع محاسبه حق بیمه مطرح است؟

 

د) کدام روش محدود کردن تقاضا در پوشش بیمه ی درمانی ایران وجود ندارد؟

 

ه) ارائه چه نوع خدماتی در پوشش بیمه ی درمانی ایران ضعیف است؟ چرا؟

 

 

 

تاریخ و ساعت پاسخ به سوالات فقط روزدوشنبه شنبه ۴ آذرماه ماه از ساعت ۶ تا ۸ شب

 

 

 

جواب ها  در این پست باشد و تا قبل از۸ شب ارسال گردد.

 

 

 

سایت https://hcsm.ir

 

این مطالب را نیز ببینید!

طرح درس اقتصاد بهداشت و درمان و بیمه

طرح درس  نام استاد: دکترخلیل علی محمدزاده    رتبه دانشگاهی: استاد        رشته تحصیلی: دکترای پزشکی ...

۲ دیدگاه

 1. ) با توجه به شیوه های مختلف نظام پرداخت، به سوالات زیر جواب دهید؟

  الف) کدام شیوه کامل ترین است؟ تحلیل کنید.
  هیچکدام از شیوه ها کاملترین نیست زیرا شرایطکشورهای مختلف و اهداف آنها درموضوع نظام سلامت متفاوت است. بسیاری از کشورها ترکیبی از روش ها را استفاده می کنند . تصمیم گیری برای انتخاب نظام پرداخت به موارد ذیل بستگی دارد:
  ۱- زمینه ای که نظام سلامت در آن سازماندهی می شود
  ۲- آداب و رسوم بهداشتی
  ۳- عادتهای مربوط به رفتارهایی که روی سلامتی در جامعه تاثیر می گذارند
  ۴-سطح توسعه انسانی
  ۵- مسائل فرهنگی
  ب) در کدامیک تقاضای القایی وجود دارد؟
  نظام پرداخت کارانه و نظام پرداخت هر روز بستری FFS
  ج) به ترتیب برای پرداخت به داروخانه ها/ پزشکان خانواده/ مطب های پزشک متخصص /بیمارستان های تامین اجتماعی/ آسایشگاه سالمندان، کدام شیوه ها را پیشنهاد می کنید؟
  نظام پرداخت حقوق بگیری- پرداخت برمبنای هدف و نظام سرانه- نظام پرداخت کارانه و نظام پرداخت بودجه ای- نظام حقوق بگیری- نظام پرداخت هر روز بستری
  د) مهار هزینه در کدام بسیار ضعیف است؟
  در نظام پرداخت کارانه FFS
  ه) تاثیر بر کیفیت در کدام خیلی بالا ست؟
  در نظام پرداخت کارانه FFS
  و) مدیریت اجرایی در کدام شیوه ها خیلی آسان است؟
  درنظلم های حق العمل روزانه و برپایه جمعیت یا سرانه
  ۲) در رابطه با بیمه به سوالات زیر پاسخ گفته شود؟

  الف) استراتژی های انتخابی در کدام نوع محاسبه حق بیمه مطرح است؟
  محاسبه حق بیمه براساس ریسک
  ب) در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از کدام استراتژی مالی برای پوشش بیمه ای استفاده می شود؟
  درکشورهای پیشرفته: توازن هزینه با درآمد – مثل کشور آلمان
  درکشورهای درحال توسعه : مدل ذخیره سازی جزئی
  ج) استراتژی های انتخابی در کدام نوع محاسبه حق بیمه مطرح است؟
  سوال تکراری است
  د) کدام روش محدود کردن تقاضا در پوشش بیمه ی درمانی ایران وجود ندارد؟
  تاکنون روش تشویق عدم استفاده وجود نداشته است
  ه) ارائه چه نوع خدماتی در پوشش بیمه ی درمانی ایران ضعیف است؟ چرا؟
  خدمات در حوزه ی توان بخشی و بازتوانی بعد از ترخیص از بیمارستان ضعیف است
  بعلت اینکه سازمانهای بیمه این قسمت از کسب سلامتی را جز بسته های خدمات تشخیصی و درمانی قابل حمایت خود قرار نداده اند و به جای اینکه سلامت محور باشند درمان محور هستند
  باسپاس – خداقوت
  عزتتان روزافزون

 2. مرضیه لطفعلیان دهکردی

  ۱-الف- هیچکدام. هرکدام از روش های پرداخت دارای معایب و مزایایی هستند و در کشور های مختلف دارای شرایط و اهداف خاص خود برای نظام سلامت هستند لذا تصمیم گیری برای انتخاب اینکه کدام کاملترین است به مسایل فرهنگی، سطح توسعه انسانی، آداب و رسوم بهداشتی، عادت های مربوط به رفتارهای موثر بر سلامتی و … بستگی دارد.بسیاری از کشورها ترکیبی از این روش ها را به کار میگیرندو در ضمن عواملی مانند شایستگی و قابلیت مدیرووضعیت رقابت بازار کار باید در نظر گرفته شودو همچنینسطوح مختلفارایه خدمات نیاز به شیوه های متفاوت پرداخت دارد.
  ۱-ب- نظام پرداخت کارانه و نظام پرداخت برای هر روز بستری
  ۱-ج- داروخانه ها: نظام پرداخت حقوق بگیری و نظام پرداخت کارانه
  پزشکان خانواده: نظام پرداخت سرانه
  مطب های پزشک متخصص: نظام پرداخت کارانه و پاداش
  بیمارستان های تامین اجتماعی: نظام پرداخت حقوق بگیری
  آسایشگاه سالمندان: نظام پرداخت هر روز بستری
  ۱-د- کارانه
  ۱-ه- کارانه
  ۱-و- سرانه

  ۲-الف- محاسبه حق بیمه بر اساس ریسک
  ۲-ب- در کشور های پیشرفته مانند آلمان توازن هزینه با درآمد و در کشورهای در حال توسعه مدل ذخیره سازی کلی
  ۲-ج- تکرار ۲-الف است
  ۲-د- روش تشویق عدم استفاده
  ۲-ه- نظام بیمه ای کشور درمان محوری است و به مسائل درمانی بیشتر توجه می شود و به خدمات پیشگیری و بهداشت و ارتقای سلامت کمتر توجه می شود و خدمات مربوط به سطوح قبل از ایجاد بیماری یا تشخیص بیماری در مراحل اولیه و توانبخشی بعد از ترخیص کمتر ارائه می شود. در این خصوص خدمات پیشگیری و غربالگری باید به نظام بیمه ای ایران اضافه شود. و بر روی کیفیت خدمات ارائه شده کنترل و نظارت بیشتری صورت گیرد.