خانه / آموزشی / سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران / برخی سؤالات دانشجویان مدیریت بهداشت و درمان

برخی سؤالات دانشجویان مدیریت بهداشت و درمان

 
پاسخ به سؤالات رایج دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

۱-رشته تحصیلی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی چه مقطعی دارد ؟
 کارشناسی ، کارشناسی ارشد ودکترا

۲-واحد تهران شمال
در چه مقطعی دانشجو می پذیرد ؟
 فعلا کارشناسی ارشد و ان شاء الله به زودی دکترای تخصصی

۳-واحدهای درسی این رشته درمقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی چیست
؟
.
در مقطع کارشناسی ارشد: شامل دروس پیش نیاز ۲۹ واحد ، دروس پایه ۱۲ واحد و دروس تخصصی ۲۰
 
و در مقطع کارشناسی ، واحدهای این رشته عبارتند:
الف: دروس عمومی : ۲۲ واحد
ب: دروس پایه : ۵۰  واحد
ج: دروس تخصصی اجباری : ۳۸ واحد
د : دروس اختیاری ۱۲ :  واحد
هـ : کارآموزی :  ۱۶ واحد
 
۵-عناوین دروس کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 
دروس پایه
روش تحقیق در علوم بهداشتی
روابط درون بخشی و برون بخشی
سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران
اقتصاد بهداشت و درمان
 
 
دروس تخصصی
نظام بهداشت و درمانی تطبیقی
ارزیابی مراقبت های بهداشتی درمانی
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
سمینار موردی
کارآموزی
کارورزی
پایان نامه
 
دروس کمبود یا پیش نیاز

این دروس بسته به مرتبط یا غیرمرتبط بودن رشته تحصیلی کارشناسی و واحدهای گذرانده دانشجو از میان دروس زیر می باشد

 

کاربرد کامپیوتر در مدیریت
اصول و مبانی مدیریت
اصول و مبانی حسابداری
اصول و مبانی اقتصاد
امار حیاتی و شاخص های بهداشتی
اصول خدمات بهداشتی
سازمان و مدیریت بیمارستان ۱
سازمان و مدیریت بیمارستان ۲
برنامه ریزی خدمات بهداشتی و درمانی
استانداردهای بیمارستانی
وصیت نامه حضرت امام (ره)
زبان تخصصی
سیستم های اطلاع رسانی
 
۶-موقعیت شغلی و آینده فارغ التحصیلان این رشته چیست ؟
دانش آموختگان این رشته در اداره و هدایت موسسات بهداشتی و درمانی ، (سازمان های تامین کننده سلامت ) از قبیل بیمارستان ها ، درمانگاه ها ، مراکز بهداشتی درمانی در بخش هایی نظیر کنترل کیفیت ، تحقیق و توسعه بخش های اداری مالی و پشتیبانی ، این موسسات مشغول به فعالیت هستند .
 
 
۷-برای ادامه تحصیل چه گرایش ها و رشته هایی را می توان انتخاب کرد ؟
به طور خاص کارشناسان مدیریت خدمات بهداشتی می توانند دوره تحصیلات تکمیلی خود را در رشته خودشان و یا رشته اقتصاد بهداشت ، آموزش بهداشت، اپیدمیولوژی ادامه دهند . اما به طور کلی این دانشجویان قادر به ادامه تحصیل درکل رشته های کارشناسی ارشد مدیریت نیز هستند از قبیل مدیریت ( بازرگانی ، MBA ، منابع انسانی ،کار آفرینی صنعتی (…
 
۸-طول مقطع تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترای این رشته چند سال است ؟
به ترتیب  ۴ و ۲ و ۵ سال می باشد

۹- به جز این واحد ، کارشناسی ارشد و دکترای این رشته درچه واحدهایی است ؟ کارشناسی ارشد ( علوم وتحقیقات تهران، فارس و ساری ) و  دکترا ( فعلا علوم و تحقیقات تهران )

این مطالب را نیز ببینید!

آیا مهاجرت فارغ التحصیلان رشته های پزشکی افزایش جهانی یافته است؟

آنا بر مبنای اطلاعات سالنامه مهاجرتی ایران گزارش می دهد؛ آیا مهاجرت فارغ التحصیلان رشته ...