خانه / آموزشی / سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران / برخی سؤالات دانشجویان مدیریت بهداشت و درمان

برخی سؤالات دانشجویان مدیریت بهداشت و درمان

 
پاسخ به سؤالات رایج دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

۱-رشته تحصیلی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی چه مقطعی دارد ؟
 کارشناسی ، کارشناسی ارشد ودکترا

۲-واحد تهران شمال
در چه مقطعی دانشجو می پذیرد ؟
 فعلا کارشناسی ارشد و ان شاء الله به زودی دکترای تخصصی

۳-واحدهای درسی این رشته درمقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی چیست
؟
.
در مقطع کارشناسی ارشد: شامل دروس پیش نیاز ۲۹ واحد ، دروس پایه ۱۲ واحد و دروس تخصصی ۲۰
 
و در مقطع کارشناسی ، واحدهای این رشته عبارتند:
الف: دروس عمومی : ۲۲ واحد
ب: دروس پایه : ۵۰  واحد
ج: دروس تخصصی اجباری : ۳۸ واحد
د : دروس اختیاری ۱۲ :  واحد
هـ : کارآموزی :  ۱۶ واحد
 
۵-عناوین دروس کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 
دروس پایه
روش تحقیق در علوم بهداشتی
روابط درون بخشی و برون بخشی
سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران
اقتصاد بهداشت و درمان
 
 
دروس تخصصی
نظام بهداشت و درمانی تطبیقی
ارزیابی مراقبت های بهداشتی درمانی
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
سمینار موردی
کارآموزی
کارورزی
پایان نامه
 
دروس کمبود یا پیش نیاز

این دروس بسته به مرتبط یا غیرمرتبط بودن رشته تحصیلی کارشناسی و واحدهای گذرانده دانشجو از میان دروس زیر می باشد

 

کاربرد کامپیوتر در مدیریت
اصول و مبانی مدیریت
اصول و مبانی حسابداری
اصول و مبانی اقتصاد
امار حیاتی و شاخص های بهداشتی
اصول خدمات بهداشتی
سازمان و مدیریت بیمارستان ۱
سازمان و مدیریت بیمارستان ۲
برنامه ریزی خدمات بهداشتی و درمانی
استانداردهای بیمارستانی
وصیت نامه حضرت امام (ره)
زبان تخصصی
سیستم های اطلاع رسانی
 
۶-موقعیت شغلی و آینده فارغ التحصیلان این رشته چیست ؟
دانش آموختگان این رشته در اداره و هدایت موسسات بهداشتی و درمانی ، (سازمان های تامین کننده سلامت ) از قبیل بیمارستان ها ، درمانگاه ها ، مراکز بهداشتی درمانی در بخش هایی نظیر کنترل کیفیت ، تحقیق و توسعه بخش های اداری مالی و پشتیبانی ، این موسسات مشغول به فعالیت هستند .
 
 
۷-برای ادامه تحصیل چه گرایش ها و رشته هایی را می توان انتخاب کرد ؟
به طور خاص کارشناسان مدیریت خدمات بهداشتی می توانند دوره تحصیلات تکمیلی خود را در رشته خودشان و یا رشته اقتصاد بهداشت ، آموزش بهداشت، اپیدمیولوژی ادامه دهند . اما به طور کلی این دانشجویان قادر به ادامه تحصیل درکل رشته های کارشناسی ارشد مدیریت نیز هستند از قبیل مدیریت ( بازرگانی ، MBA ، منابع انسانی ،کار آفرینی صنعتی (…
 
۸-طول مقطع تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترای این رشته چند سال است ؟
به ترتیب  ۴ و ۲ و ۵ سال می باشد

۹- به جز این واحد ، کارشناسی ارشد و دکترای این رشته درچه واحدهایی است ؟ کارشناسی ارشد ( علوم وتحقیقات تهران، فارس و ساری ) و  دکترا ( فعلا علوم و تحقیقات تهران )

این مطالب را نیز ببینید!

چرا بزرگترین طرح نظام سلامت ایران چنین وضعیتی دارد؟

اجرای طرح پزشک خانواده در دو استان زیر ذره بین شورایعالی سازمان چرا بزرگترین طرح ...