خانه / آموزشی / سمینار موردی بهداشت و درمان / آگهی ارائه سمینارهای موردی

آگهی ارائه سمینارهای موردی

زمان بندی ارائه سمینارهای موردی با موضوعاتی که مورد پذیرش قرار گرفته به شرح زیر است. لطفا ضمن آمادگی های لازم برای ارائه مناسب،  و تسلط بر تحلیل و پیشنهاد راه حل بهتر، یک هفته قبل متن سمینار و سوالات بی جواب آن را به همکلاسی ها ارسال دارید. همه ی همکلاسی ها حداکثر هر چهارشنبه جواب سوالات را به بنده و ارائه کنندگان محترم سمینار ارسال دارند و خود را برای بحث و تبادل نظر مکفی در کلاس آماده نمایند. استفاده از ئسایل کمک آموزشی مناسب جزو ضروریات یک ارائه ی خوب است:

زمان ارائه سمینار                       نام خانوادگی ارائه کنندگان

 

۱) هفته دوم ( ۱۱ مهر )                     میرزایی / شجری  

۲) هفته سوم                                    فعله گری / گروهی

۳) هفته چهارم                     قانع پور / فاطمه ابوالحسنی

۴) هفته پنجم                                       مرزنگ / رستمی

۵) هفته ششم                                   روحی فرد / اسلامی

۶) هفته هفتم                              کاظمی / قاضی میر سعید

۷) هفته هشتم                                  سعادتی   / عسگری

۸) هفته نهم                                      علیپور / خالصی

۹) هفته دهم                                       تجری/ محتشمی

۱۰) هفته یازدهم                               رضوان پناه/  مالمیر

۱۱) هفته دوازدهم                               دارایی/  ….

این مطالب را نیز ببینید!

پاسخ به سوالات سمینار سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران(مقطع دکتری تخصصی)

سوالات برخاسته از مقالات بررسی شده در درس سمینار سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ...