خانه / Tag Archives: وظایف رئیس مرکز بهداشت شهرستان

Tag Archives: وظایف رئیس مرکز بهداشت شهرستان

راهنمای برنامه ریزی برای ارتقای سلامت

در برنامه ریزی برای ارتقای سلامت،مراحل زیر را باید در نظر گرفت: الف) انتخاب نیازهای اولویت دار بهداشتی ب) تعیین علل اولویت های بهداشتی ج) تعیین اهداف کلی و اختصاصی د) شناسایی مراحل و اجرای مداخله ه) ارزشیابی الف) انتخاب نیازهای اولویت دار بهداشتی نیازسنجی سلامت نخستین مرحله اجرای مداخلات ...

ادامه مطلب »